Rezort práce podal podnet na začatie konania vo veci výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

13.11.2020
Rezort práce podal podnet na začatie konania vo veci výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov v Prievidzi

Kontrola z ministerstva podľa mesta nepotvrdila údajné medializované týranie klientov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podalo podnet  Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) na začatie konania vo veci  výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Zariadenia pre  seniorov (ZpS) v Prievidzi. Urobilo tak na základe záverov z dohľadu,  podľa ktorého sa zariadenie malo dopustiť porušení ustanovení Ústavy SR,  zákona o sociálnych službách, vnútorných dokumentov a záväzkov z  uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby. TASR o tom  informovala Veronika Pazičová z tlačového odboru ministerstva. TSK môže  pristúpiť k výmazu z registra, ak ZpS nedostatky neodstráni, prievidzská  samospráva pripomenula, že na odstránení nedostatkov pracuje.

Rezort práce na TSK zaslal upozornenie o vykonaní dohľadu, v rámci  ktorého mal zistiť nedostatky týkajúce sa rozlohy obytnej plochy  vybraných izieb a bezbariérovosti v rámci objektu, uviedla hovorkyňa  kraja Lenka Kukučková. TSK si podľa nej vyžiadal k týmto zisteniam  stanovisko zriaďovateľa, štatutára zariadenia aj príslušného  regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý schvaľoval uvedenie  priestorov do prevádzky.

"Na základe zistených informácií kraj vykoná v dohľadnej dobe  kontrolu plnenia podmienok zápisu do registra a následne uloží opatrenia  na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že poskytovateľ  zistené nedostatky neodstráni, kraj bude postupovať v zmysle zákona  o sociálnych službách, v dôsledku čoho môže byť rozhodnuté o zákaze  poskytovať sociálnu službu až do doby odstránenia týchto nedostatkov," vysvetlila Kukučková.

Kontrolou dodržiavania ľudských práv sa podľa nej zaoberali vecne  príslušné inštitúcie, ktoré prerokovali svoje závery o zistených  nedostatkoch a možnostiach ich riešenia so štatutárom zariadenia. "Ten je povinný prijať účinné opatrenia na ich odstránenie," dodala.  

Rezort akceptoval v rámci protokolu 13 z 27 pripomienok ZpS. To v  nadväznosti na ďalšie zistenia prijalo už pred časom 30 opatrení, ktoré  zavádza do praxe a následne pošle ministerstvu správu o ich plnení.  Kontrola z ministerstva podľa mesta nepotvrdila údajné medializované  týranie klientov. „Nechceme zľahčovať žiadne zo zistení. Samozrejme,  sú tam i zistenia o formálnych nedostatkoch, ktoré nemajú dosah na  poskytovanie kvality sociálnych služieb. Ale sú tam i také, ktoré majú  dosah na poskytovanie služieb a ich kvalitu, preto sme v komunikácii s  Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb,“ pripomenul  hovorca mesta Michal Ďureje. Z tejto komunikácie sa samospráva podľa  neho rozhodla vykonať audit a supervízie v sociálnych službách. Pre  viaceré trestné oznámenia sa situáciou v ZpS zaoberajú i orgány činné v  trestnom konaní.  

Situáciou v ZpS v Prievidzi sa zaoberá i Slovenská komora sociálnych  pracovníkov a asistentov sociálnej práce, podľa ktorej ide o signál  komplexnejších problémov v systéme poskytovania sociálnych služieb.  Zásadný problém vidí v legislatívnej úprave zákona o sociálnych službách  a v tejto súvislosti navrhla viaceré zmeny. "MPSVR SR sa dôsledne  zaoberá predmetným vyhlásením komory. Problematika bezpečnosti  poskytovanej sociálnej služby a bezvýhradného dodržiavania základných  ľudských práv a slobôd pri poskytovaní sociálnych služieb je v popredí  záujmu ministerstva," vyhlásila Pazičová.

MPSVR SR sa podľa nej zapojí do prípravy legislatívnych úprav v oblasti  sociálnych služieb odbornú verejnosť i všetky zainteresované strany  vrátane zástupcov prijímateľov sociálnych služieb i zástupcov  poskytovateľov sociálnych služieb.

Ďalšie správy