Rodičia detí, ktoré navštevujú materské, základné školy i ZUŠ v Prievidzi, budú platiť viac

17.5.2022
Rodičia detí, ktoré navštevujú materské, základné školy i ZUŠ v Prievidzi, budú platiť viac
prievidza

Rodičia detí, ktoré navštevujú materské, základné i základnú umeleckú  školu (ZUŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú platiť  vyššie príspevky na čiastočnú úhradu nákladov. K zvýšeniu viacerých  poplatkov pristúpila samospráva pre nepriaznivú ekonomickú situáciu.  Novú miestnu normu schválili poslanci na májovom rokovaní, začne platiť  od júna.  

Vyššie poplatky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  zariadeniach sa týkajú pobytu dieťaťa v materskej škole (MŠ), mesačných  príspevkov v ZUŠ a centre voľného času, školského klubu detí,  stravovania detí a dospelých v školských jedálňach.

"V každom jednom školskom zariadení došlo k zvýšeniu. Niekde je  zvýšenie menšie, niekde väčšie. Príspevky sme zvyšovali adekvátne k  nárastu osobných i prevádzkových nákladov v minulom kalendárnom roku,  započítali sme i tento rok, pričom ide o reakciu najmä na ceny energií," priblížila vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová.

Pri zvyšovaní príspevkov sa samospráva podľa nej opierala predovšetkým o  výpočet osobných a prevádzkových nákladov za rok 2021, kde zistila, že  mesto už do značnej miery dofinancovalo školy a školské zariadenia. "Prirátali sme i navýšenie cien energií a avizovanú valorizáciu osobných nákladov v oblasti školstva," doplnila.

Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov nepodporila trojica poslancov klubu demokratickej opozície. "Nemyslíme  si, že je správne zvyšovať výdavky mladým rodinám, ktoré by sme mali  ako mesto podporiť. Práve v konfrontácii s tým, že vieme dať 2,5 milióna  eur na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. To je omnoho vyšší balík  ako navýšenie pre rodiny," ozrejmil mestský poslanec Miroslav Žiak.

Financie by klub podľa neho hľadal práve v MHD, ktorú platia všetci obyvatelia. "Ľudia  vidia, že autobusy jazdia prázdne. Je treba zefektívniť a zjednodušiť  prepravu. Nie rozhadzovať naše peniaze takýmto spôsobom, hlavne v čase,  keď potrebujeme podporiť mladé rodiny s deťmi, keďže v Prievidzi je  stále menej a menej obyvateľov, a tým sú aj nižšie platby od štátu," tvrdí.    

Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia (VZN) samospráva sledovala poplatky v okolitých i vzdialenejších mestách. "Stále sa radíme medzi tie školy a školské zariadenia, ktoré sú  lacnejšie, pretože v mnohých mestách, ktoré majú podobný počet  obyvateľov, stojí MŠ o desať až 15 eur viac," reagovala Révayová.

Ďalšie správy