S dobrým cestovným poistením aj na kraj sveta

22.9.2018
S dobrým cestovným poistením aj na kraj sveta

Chystáte sa na dovolenku do zahraničia bez cestovky? Mladí dobrodružne naladení ľudia túto možnosť využívajú čoraz častejšie. Objednať letenku v predstihu, aby bola lacnejšia, a zabezpečiť ubytovanie, aby vám ho na poslednú chvíľu nikto nevyfúkol, je samozrejmosť. Zoznam vecí, ktoré treba zbaliť, priebežne dopĺňate, aby ste na nič nezabudli. Ste si istí, že to je všetko? Krátkodobé cestovné poistenie máte?

Že žiadne nepotrebujete? Môže byť! Ale len vtedy, ak sa vám nič nestane. Na dovolenku si idete v prvom rade oddýchnuť. Nepočítate s tým, že sa vám môže niečo stať. A to je dobre. Ale nikdy neviete, čo na vás striehne za najbližším rohom.

Krátkodobé cestovné poistenie riziko nezmenší. To je jeden z argumentov, s ktorými sa pri tomto druhu poistenia stretnete často. A je to pravda. Riziko nezníži, ale jeho následky áno. Vybavili ste skvelú dovolenku za málo peňazí, tak si ju zbytočne nepredražte. Zaplatiť poistenie na pár dní vás nezruinuje. O platbe liečebných nákladov sa to, žiaľ, povedať nedá.

Krátkodobé cestovné poistenie majú v ponuke všetky komerčné poisťovne a ponúkajú niekoľko balíčkov, z ktorých si môžete vybrať. Záleží na tom, čo všetko chcete do poistenia zhrnúť. Okrem toho existuje množstvo pripoistení, ktoré si môžete k základnému balíku vybrať. Iné pripoistenia si vyberiete v zime, keď sa pôjdete lyžovať do Álp, a iné v lete, keď pôjdete spoznávať krásy Červeného mora.

Viete, čím si vás poisťovne snažia získať? Cenou. Tlačia ju na podlahu, čo je v poriadku, lebo bez konkurencie by to nebolo ono. Skôr, ako sa pre krátkodobé cestovné poistenie rozhodnete, zistite si, čo všetko kryje. Cena nie je všetko, na čo by ste sa mali pri výbere poistenia zamerať. Rozhodujúci je rozsah poistného krytia. Základné balíčky všetkých poisťovní najčastejšie obsahujú:

Nebuďte prekvapení, že vám za rovnako dlhý pobyt vyšla vyššia cena ako kolegovi v práci. Možno nestrávi čas v zahraničí presne ako vy a možno nepotreboval žiadne špeciálne pripoistenia.

Nezabudnite na špeciálne pripoistenia. Nevedomosť neospravedlňuje. Platí to aj v prípade krátkodobého cestovného poistenia. Neoznačiť jednu položku by mohlo spôsobiť veľký problém. Minimálne finančný.

Toto poistenie nepoisťuje jednotlivca, ale celú skupinu na základe zoznamu a rámcovej poistnej zmluvy. Využíva sa najmä pri poistení zájazdov v cestovných kanceláriách či pri školských výletoch.

Najlepšie pri vybavovaní cestovného poistenia je to, že ho uzavriete cez internet. Aj na poslednú chvíľu, stačí ak ste s vaším smartfónom na wifi sieti alebo na pomocou dát v mobile, hľadajte vo vyhľadávači online cestovné poistenie a nemusíte nikoho naháňať. Hlavne nezabudnite pozorne čítať. Nemusíte zobrať to, čo vám prehliadač vyhodí ako prvé. Stačí pár klikov a dovolenku si užijete s pocitom, že ste pre bezpečnosť svojej rodiny urobili naozaj všetko.

liečebné náklady (náklady na ošetrenie a liečenie, náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál, náklady na diagnostiku, hospitalizáciu, dopravu do zdravotníckeho zariadenia, akútne zubné ošetrenie, náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky, náklady na prevoz chorého do vlasti),

úrazové poistenie (vybavte si ho zvlášť alebo ako pripoistenie k liečebným nákladom),

asistenčné služby (všetky informácie, ktoré pri vzniku poistnej udalosti potrebujete, máte k dispozícii na jednom telefónnom čísle, vďaka asistenčným službám sa vždy máte na koho spoľahnúť),

poistenie batožiny (osobné veci, cennosti, elektronika, športové potreby, poškodenie alebo strata batožiny, odcudzenie batožiny…),

poistenie zodpovednosti (škody na zdraví, majetku, ušlom zisku a právne náklady proti neoprávneným nárokom na náhradu škody),

poistenie storno poplatkov (kompenzuje náklady, ktoré vznikajú pri zrušení cesty, ale nezabudnite doložiť, že na zrušenie cesty máte vážny dôvod),

poistenie pátrania a záchrany,

poistenie pre prípad prerušenia cesty,

poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

Dĺžka pobytu,

krajina pobytu,

typ cesty (turistická alebo pracovná),

vek poisteného (deti, dospelí, seniori),

športové aktivity (turistický alebo rizikový šport),

vybrané pripoistenia.

Vo väčšine poisťovní už nechcú poistiť seniorov nad 70 rokov, ale aj tu ponúkajú riešenie v spôsobe špeciálneho pripoistenia, ktoré umožňuje poistiť dôchodcov bez ohľadu na vek. Prečo by mal vek limitovať?

Idete do zahraničia služobne a budete tam dva týždne vykonávať manuálnu prácu? Aj na to v pripoisteniach myslia. Nezabudnite, že máte zaškrtnúť aj túto možnosť, aby ste od poisťovne naozaj dostali to, čo vám patrí.

Máte radi adrenalín a chystáte sa na dovolenke vykonávať aj športové aktivity? Nezabudnite to pri uzatváraní poistenia oznámiť poisťovni. Preplatiť poistné náklady a poistenia súvisiace so športom by inak mohol byť problém.

Ďalšie správy