Slovenské elektrárne chcú na skládke stabilizátu ENO vybudovať fotovoltickú elektráreň

7.11.2023
Slovenské elektrárne chcú na skládke stabilizátu ENO vybudovať fotovoltickú elektráreň

Slovenské elektrárne pokračujú v prípravách projektov ďalšieho využitia  Elektrárne Nováky (ENO) po ukončení výroby elektrickej energie a tepla z  hnedého uhlia. Skládku stabilizátu plánujú uzavrieť a zrekultivovať, na  ploche chcú vybudovať a prevádzkovať fotovoltickú elektráreň.

SE pripravujú ukončenie výroby elektrickej energie a tepla v ENO k  dátumu 1. januáru 2024. Ukončenie prevádzky prinesie celý rad  nadväzujúcich činností jednak v samotnom areáli závodu a v súvisiacich  prevádzkach, ako je aj skládka stabilizátu. "Po ukončení výroby v  závode ENO sa ukončí navážanie stabilizátu ako vedľajšieho produktu  spaľovania hnedého uhlia a prevádzka skládky nebude naďalej potrebná,"  vysvetlili SE v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré v tomto  období predložili orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Skládku stabilizátu v katastri Zemianskych Kostolian a Bystričian  vybudovali na zrekultivovanej pláni dočasného odkaliska, s jej  prevádzkou začali SE v roku 1998. Po jej uzatvorení a rekultivácii tam  plánujú v ďalšom kroku vybudovať a prevádzkovať fotovoltickú elektráreň s  výkonom 23 megawatt peakov. Jej výkon plánujú vyviesť do existujúcej  rozvodne umiestnenej v areáli ENO.

Závod ENO vyrába elektrickú energiu od roku 1953. V súčasnosti  zabezpečuje okrem výroby a dodávky elektrickej energie dodávku horúcej  vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany a pre  iné organizácie, ako i výrobu pary na dodávku tepla okolitým  priemyselným podnikom. ENO SE prevádzkujú vo všeobecnom hospodárskom  záujme, ako palivo elektrárne využívajú domáce hnedé uhlie, ktorého  ťažbu postupne bane do konca tohto roka utlmia.

Ďalšie správy