Štát poskytne HBP pomoc na uzatváranie baní vo výške 11,7 milióna eur

4.8.2022
Štát poskytne HBP pomoc na uzatváranie baní vo výške 11,7 milióna eur

Štát poskytne Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) finančnú pomoc na  uľahčenie uzatvorenia baní neschopných konkurencie. Vyplýva to zo  zmluvy, ktorú podpísala spoločnosť s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR v  polovici júla. Zo štátneho rozpočtu pôjde pre firmu v tomto roku  11.758.680 eur. TASR o tom v stredu informovala tlačová hovorkyňa  spoločnosti Adriana Siváková.

Spoločnosť bude z dotácie hradiť mimoriadne výdavky, ktoré nesúvisia s jej bežnou prevádzkou. "Pôjde  o mimoriadne výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o  svoje zamestnanie a podpovrchové bezpečnostné práce, vyplývajúce zo  zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek," konkretizovala Siváková.

Finančnú pomoc využije firma aj na odôvodnené náklady súvisiace s  asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít a náklady na rekultiváciu  povrchu.

Účelom poskytnutia dotácie je pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré sú  spojené s uzatváraním uhoľných výrobných jednotiek 12. ťažobného poľa  bane Handlová, 7. ťažobného poľa bane Nováky, 11. ťažobného poľa bane  Nováky, povrchových objektov centrálneho závodu baňa Nováky II v  katastrálnom území Sebedražia a povrchových objektov centrálneho závodu  baňa Handlová. "Práce na uzatváraní uhoľných výrobných jednotiek  realizujú bane kontinuálne od začiatku tohto roka a nadväzujú na už  uskutočnené práce z rokov 2019 až 2021," doplnila tlačová hovorkyňa.

Zamestnancom, s ktorými bane rozväzujú pracovný pomer z organizačných  dôvodov v priamej súvislosti s vládou vyhláseným útlmovým programom,  vypláca podľa nej firma odstupné, prípadne aj odchodné v zmysle  Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy.

Štátnu pomoc notifikovala a schválila Európska komisia v novembri 2019 podľa pravidiel štátnej pomoci Európskej únie.

Ďalšie správy