Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej pripravuje obnovu ďalšieho zo svojich objektov.

11.2.2024
Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej pripravuje obnovu ďalšieho zo svojich objektov.

Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej pripravuje obnovu ďalšieho zo  svojich objektov. Cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektovej  dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu budovy C, v ktorej sa nachádzajú  odborné učebne, dielne či telocvičňa.

"Vybraná firma zabezpečí vypracovanie a dodanie projektovej  dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane súvisiacej inžinierskej  činnosti," konkretizovala škola v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.

Projekt podľa nej rieši rekonštrukciu budovy s jedným podzemným a dvoma  nadzemnými podlažiami, v ktorej sa nachádzajú dielne, odborné učebne,  toalety, telocvičňa s hygienickým zázemím a kabinety. "Komplexná  rekonštrukcia sa dotkne všetkých priestorov objektu, rozvodov vody,  kanalizácie, elektroinštalácie a kúrenia, a to vrátane všetkých  potrebných stavebných úprav," priblížila škola. Obnova objektu  počíta tiež s výmenou osvetlenia, úpravou priestorov na bezbariérové,  využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako i zateplením budovy.

Dodávateľom dokumentácie bude spoločnosť Lamikra so sídlom v  Topoľčanoch, náklady na projekt predstavujú v zmysle zmluvy o dielo  148.800 eur.

Projektovú dokumentáciu vypracuje firma na potreby predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko.

Ďalšie správy