Quantcast

Trenčiansky kraj chce budovať ďalší nový úsek cyklotrasy na hornej Nitre za 2,2 milióna eur

24.11.2021
Trenčiansky kraj chce budovať ďalší nový úsek cyklotrasy na hornej Nitre za 2,2 milióna eur

V rámci projektu plánujú vybudovať aj automatický sčítač cyklistov a cyklistické odpočívadlo.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce pokračovať v budovaní cyklotrasy  na hornej Nitre. Úsek od Partizánskeho po Zemianske Kostoľany (okres  Prievidza) plánuje vybudovať z prostriedkov Integrovaného regionálneho  operačného programu (IROP), z rovnakých fondov vybuduje i prvý úsek na  území Partizánskeho.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. "Stanovený  cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy spájajúcej sedem  miest a obcí a ich osem katastrálnych území - Partizánske, Malé Uherce,  Malé Kršteňany, Veľké Uherce, Pažiť, Čereňany, Chalmová a Bystričany, v  celkovej dĺžke 10,399 kilometra," načrtla krajská samospráva.

Cyklotrasa bude na začiatku a na konci úseku podľa nej pripojená na  ďalšie samostatné úseky. Úsek sa začína na účelovej komunikácii  Slovenského vodohospodárskeho podniku situovanej v berme rieky Nitra,  ktorá podjazdom križuje železničnú trať Chynorany – Prievidza, a končí  sa pri termálnom kúpalisku v Chalmovej. Súčasťou objektu bude i  automatický sčítač cyklistov, ktorý vo forme senzora zabudujú do povrchu  vozovky, ako i drobná architektúra a cyklistické odpočívadlo.

Náklady na vybudovanie cyklistickej trasy odhadol TSK na 2.237.760 eur,  nenávratný finančný príspevok (NFP) bude žiadať vo výške 2.125.872 eur.  Podanie žiadosti odobrili krajskí poslanci na svojom rokovaní tento  týždeň.

Z IROP bude krajská samospráva financovať i prvý úsek hornonitrianskej  cyklotrasy z centra Partizánskeho do mestskej časti Šimonovany za  1.083.549,89 eura, NFP jej riadiaci orgán schválil vo výške 1.029.372,40  eura. Dodávateľa prác vyberá cez verejnú súťaž.

Ďalšie správy