Quantcast

Trenčiansky kraj chce obnoviť sálu v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi

23.11.2021
Trenčiansky kraj chce obnoviť sálu v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zabezpečiť rekonštrukciu  polyfunkčnej sály v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi.  Investícia za viac ako 210.000 eur počíta i s modernizáciou vybavenia,  krajská samospráva ju chce financovať z Integrovaného regionálneho  operačného programu (IROP). Podanie žiadosti odobrili krajskí poslanci  na svojom rokovaní v pondelok.

"Zámerom projektu je prostredníctvom úpravy polyfunkčnej sály a  priľahlých priestorov RKC v Prievidzi vytvoriť moderný, funkčný,  variabilný a esteticky pôsobiaci priestor, poskytujúci primerané  priestorové, technické a hygienické podmienky účinkujúcim i divákom pri  všetkých typoch kultúrno-spoločenských podujatí," načrtla krajská samospráva.

Projekt počíta so zväčšením priestoru demontážou nepotrebných priečok a  sadrokartónového stropu, zlepšením akustických parametrov priestoru a  jeho estetickým zjednotením prostredníctvom výmeny zvukovo netesniacich  dverí, výmeny funkčne i esteticky nevyhovujúcej podlahy a novým  akusticky i esteticky vyhovujúcim riešením steny sály susediacej s  knižnicou. Financie chce TSK využiť i na vybavenie sály závesným  systémom, rekonštrukciu osvetlenia, nákup akustického klavíra,  multifunkčného systému viacúrovňového riešenia podlahy javiska a  hľadiska, mobiliáru i vybavenia na ochranu proti ochoreniu COVID-19.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 210.526 eur. Z IROP bude  TSK žiadať nenávratný finančný príspevok vo výške 200.000 eur.

Ďalšie správy