Trenčiansky kraj chce zrekonštruovať Obchodnú akadémiu v Prievidzi za takmer 3 milióny eur

8.7.2024
Trenčiansky kraj chce zrekonštruovať Obchodnú akadémiu v Prievidzi za takmer 3 milióny eur
prievidza

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zrekonštruovať vybrané priestory  Obchodnej akadémie (OA) v Prievidzi. Na investíciu v hodnote takmer tri  milióny eur, ktorá zahŕňa i modernizáciu materiálno-technického  vybavenia a aktualizáciu dvojice študijných programov, žiada financie z  Fondu na spravodlivú transformáciu. Zámer kraja odobrilo Zastupiteľstvo  TSK na svojom poslednom rokovaní.

Projekt je zameraný na zvýšenie kvality a odbornosti výučbového procesu  školy, atraktivity štúdia a prepojenie študijných odborov s trendmi na  trhu práce pre potreby rozvoja regionálnej ekonomiky v transformujúcom  sa regióne hornej Nitry. "Súčasťou projektu sú stavebné úpravy v  budove A vrátane komplexnej rekonštrukcie interiérov a vybudovania  interiérového výťahu. Materiálno-technickým vybavením bude zariadených  20 miestností vrátane komunitného a kreatívneho centra," načrtla vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Kraj podľa nej plánuje obstarať nové vybavenie pre tri učebne odbornej  praxe, vybaviť chce ďalších deväť kmeňových učební a tri jazykové  učebne. "V rámci projektu vytvoríme učebňu pre vedu, technológiu,  inžinierstvo, umenie a matematiku. Škola bude mať nový nábytok a  informačno-komunikačné technológie. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie  12 pedagogických zamestnancov odborných projektov v práci s  technológiami a najnovších trendoch sektora," doplnila.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2.967.354,33 eura, z toho  nenávratný finančný príspevok (NFP) je vo výške 2.729.965,98 eura.

Žiadosť o NFP krajská samospráva predložila ešte 31. mája, realizáciu projektu plánuje na obdobie rokov 2024 až 2026.

Ďalšie správy