Quantcast

Trenčiansky kraj má dostatočné kapacity pre prepustených baníkov

11.10.2021
Trenčiansky kraj má dostatočné kapacity pre prepustených baníkov

Z celkového počtu 383 zamestnancov, ktorí boli zaradení na pracoviskách v  Handlovej, už 95 preradili na produktívne pracoviská ostatných  ťažobných úsekov spoločnosti.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má zabezpečené dostatočné kapacity v  rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra i pre  baníkov, ktorí prídu o prácu v súvislosti s ukončením ťažby v bani v  Handlovej. Do rekvalifikácií sa doposiaľ zapojilo 67 účastníkov. TASR o  tom  informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných  vzťahov Úradu TSK v súvislosti s avizovaným hromadným prepúšťaním v  Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP).  

"Personálne je projekt zabezpečený dostatočne, k dispozícii je 13  tútorov. V projekte sa uvažuje pre jedného tútora so skupinou maximálne  15 účastníkov, takže na takýto prípad je TSK personálne pripravený," deklaroval Plánek.

Tútori sa podľa neho zúčastňujú na stretnutiach so zamestnancami a kraj  spoločne s HBP robí všetko pre to, aby každý zamestnanec, ktorý o  projekt prejaví záujem, mohol doň aj vstúpiť a využiť tak všetky  možnosti, ktoré mu projekt ponúka.

Do projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa k 31.  augustu tohto roka zapojilo 67 účastníkov. Od 1. októbra sa doň zapojilo  21 nových účastníkov a kraj očakáva ďalších. "Čo sa týka zamerania  rekvalifikačných kurzov, z odborných majú účastníci záujem najmä o kurz  súkromnej bezpečnostnej služby a obsluhy vysokozdvižného vozíka, tie sú  zastúpené najviac. Máme však aj absolventov opatrovateľského kurzu,  elektrotechnického minima, vodičských oprávnení C a D, zvárania, murára  či autoCAD. Pri mäkkých zručnostiach jednoznačne prevažujú PC kurzy,  nasledujú kurzy cudzích jazykov," doplnil Plánek.

Baníci ukončili ťažbu v bani v Handlovej v septembri tohto roka.  Rozhodnutie HBP je v súlade s harmonogramom ukončenia a uzatvorenia  jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky  I., ktorý schválila Európska komisia 28. novembra 2019 podľa pravidiel  štátnej pomoci Európskej únie. Spoločnosť v tejto súvislosti avizovala,  že o prácu príde 237 zamestnancov. Hromadné prepúšťanie plánuje  zrealizovať do konca tohto roka.

Podmienky na nárok na kompenzačný príspevok spĺňa v rámci uvoľňovaných  zamestnancov 145 baníkov. Časť z nich, rovnako ako aj ďalší zamestnanci,  približne v počte 100, využije podľa firmy ponúknutú možnosť zapojiť sa  do procesu rekvalifikácie.  

Z celkového počtu 383 zamestnancov, ktorí boli zaradení na pracoviskách v  Handlovej, už 95 preradili na produktívne pracoviská ostatných  ťažobných úsekov spoločnosti.

Ďalšie správy