Tváre mesta: Cenu mesta Prievidza dostala preživšia holokaustu aj bojnická nemocnica (foto+video)

23.5.2022
Tváre mesta: Cenu mesta Prievidza dostala preživšia holokaustu aj bojnická nemocnica (foto+video)

Samospráva Prievidze udelila Cenu mesta Prievidza im memoriam preživšej  holokaustu Rozálii Beckovej a nestorovi organizovaného včelárstva na  Slovensku Kolomanovi Novackému. Rovnaké ocenenie získalo i Divadlo "A" a  Divadlo Shanti, dlhoročná kronikárka Anna Kocnárová a Nemocnica s  poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Informoval o tom  hovorca mesta Michal Ďureje.

Beckovú samospráva ocenila v súvislosti s 80. výročím prvých deportácií  židov z Prievidze, Novackého za mimoriadny prínos v oblasti  verejnoprospešnej činnosti, hospodárskeho rozvoja a propagácie mesta.

Kocnárovej udelilo mesto cenu za dlhoročnú kronikársku činnosť a  angažovanosť v práci so zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi, Divadlu "A"  a Divadlu Shanti za dlhoročnú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla,  vynikajúce úspechy na súťažiach a festivaloch a vzornú reprezentáciu  mesta na Slovensku i v zahraničí.

Kolektív NsP Prievidza si prevzal Cenu mesta Prievidza za mimoriadne  nasadenie a výkony v oblasti prevencie, ochrany života a zdravia  obyvateľov mesta i celej spádovej oblasti pri príležitosti 60. výročia  otvorenia nemocnice.

Cenu primátorky mesta dostala za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a  výrazný podiel na zabezpečovaní širokej škály kultúrnych i vzdelávacích  aktivít a podujatí riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v  Prievidzi Ľudmila Húsková. Zakladateľka občianskeho združenia Maruška  Mariana Kleinová si prevzala cenu za dlhoročnú obetavú prácu a pomoc  obyvateľom mesta so zdravotným znevýhodnením, Eva Šidová zase za šírenie  dobrého mena mesta a dlhoročný systematický odborný rozvoj v oblasti  záhradkárstva.

Ocenenie Prievidzský anjel získali Olena Turas, Anton Antokhov, Viera  Dušičková, Isabella Falatová, Ján Hríb, Jozef Janček, Anastázia Kubová,  Blažej Majzlan, Magdaléna Malichová, Ján Mojžiš, Slavomír Mjartan,  Gabriela Solčanská a Jozef Šimko.

Samospráva odovzdala laureátom ocenenia v závere minulého týždňa na podujatí Tváre mesta.

Kompletný zoznam ocenených Tváre mesta Prievidza 2021

Mestské ocenenie „Cena mesta Prievidza“

Mgr. Anna Kocnárová – za dlhoročnú kronikársku činnosť a angažovanosť v práci so zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi.

Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o. z. Prievidza – za dlhoročnú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, za vynikajúce úspechy na súťažiach a festivaloch a vzornú reprezentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach – za mimoriadne nasadenie a výkony v oblasti prevencie a ochrany života a zdravia obyvateľov mesta Prievidza i celej spádovej oblasti, pri príležitosti 60. výročia otvorenia.

JUDr. Koloman Novacký in memoriam – za mimoriadny prínos v oblasti verejnoprospešnej činnosti, hospodárskeho rozvoja a propagácie mesta.

Ing. Rozália Becková in memoriam – za neoceniteľný prínos k mieru, spravodlivosti, pochopeniu a porozumeniu medzi ľuďmi, pri príležitosti 80. výročia prvých deportácií židov z Prievidze.

Mestské ocenenie „Cena primátorky mesta Prievidza“

Mgr. Ľudmila Húsková - za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a výrazný podiel na zabezpečovaní širokej škály kultúrnych i vzdelávacích aktivít a podujatí.

Mariana Kleinová - za dlhoročnú obetavú prácu a pomoc obyvateľom mesta so zdravotným znevýhodnením.

Ing. Eva Šidová, PhD. - za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a dlhoročný systematický odborný rozvoj v oblasti záhradkárstva.

Mestské ocenenie „Prievidzský anjel“

Olena Turas - za obetavý prístup a systematickú pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Anton Antokhov - za obetavý prístup a systematickú pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Mgr. Viera Dušičková - za obetavú angažovanosť a prácu v rámci iniciatívy BerTo a aktívnu prácu so seniormi.

Isabella Falatová - za dlhoročnú pomoc pre ľudí bez domova v meste Prievidza a dlhodobú prácu so sociálne vylúčenými obyvateľmi mesta.

Ján Hríb SchP - za dlhoročné pastoračné a pedagogické pôsobenie, a pravidelné aktivity pre deti počas obdobia pandémie Covid 19, ktorými šíril dobré meno mesta Prievidza doma aj v zahraničí.

Mgr. Jozef Janček - za dlhoročnú prácu v rozvoji školských a kultúrnych zariadení v meste Prievidza.

Mgr. Anastázia Kubová - za zásluhy o rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, prípravu a realizáciu tradičnej ľudovej kultúry a metodickú činnosť v oblasti kultúry.

Blažej Majzlan - za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a rozvoj šachového športu v meste.

Magdaléna Malichová - za dlhoročnú a systematickú prácu s mládežou v oblasti fotografie.

Slavomír Mjartan - za nezištný prejav ľudskosti v integrácií zdravotne znevýhodnených a dlhoročnú činnosť v oblasti hokejového športu.

Ján Mojžiš - za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a rozvoj zápasníckeho športu v meste.

Gabriela Solčanská - za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu a pomoc zdravotne znevýhodneným v meste Prievidza a rozvoj sociálno-integračného centra.

Jozef Šimko - za systematickú prácu v oblasti oživovania a propagácie odkazu M.R. Štefánika.

Ďalšie správy