Ulicu energetikov v Prievidzi čaká ďalšie zjednosmernenie

20.6.2024
Ulicu energetikov v Prievidzi čaká ďalšie zjednosmernenie

Ulica energetikov bolo na jeseň minulého roku zjednosmernená v smere od Ulice K. Nováckeho k Ceste Vl. Clementisa. Z dôvodu zabezpečenia dopravnej obsluhy školy na Ulici energetikov a parkoviska pre potraviny bola umožnená obojsmerná premávka na začiatku a na konci ulice. Od 19. júna však dochádza k ďalšej reorganizácii dopravy.

Mesto Prievidza po odbornom spracovaní projektantmi a schválením dopravným inšpektorátom, zavádza od 19.6.2024 zmenu organizácie dopravy na Ul. energetikov. Konkrétne dôjde k zjednosmerneniu ulice v časti od ZŠ k Ceste Vl. Clementisa. K zmene organizácie dopravy samospráva pristúpila z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia pomerov statickej dopravy v dotknutej lokalite.

„Prax ukázala, že pôvodný zámer ponechať túto časť ulice ako obojsmernú z dôvodu zásobovania  a lepšej dostupnosti k škole zhoršoval bezpečnosť premávky v tejto lokalite. K zmene sme tak pristúpili na základe viacerých podnetov, ktoré sme dostali od obyvateľov, poslancov i návštevníkov ZŠ,“ vyjadrila sa hovorkyňa Zuzana Krajčiová.

Zároveň budú na Ul. energetikov prebiehať aj práce na zvýšení počtu parkovacích miest. „Zjednosmernenie komunikácie nám umožní aj zmenu v parkovaní z pozdĺžneho na šikmé, čím dôjde k navýšeniu počtu parkovacích miest v lokalite,“ doplnila Krajčiová.

Ďalšie správy