Útvar hodnoty za peniaze: Modernizácia trate medzi Prievidzou a Nitrou - po Jelšovce môže zlepšiť dopravu

19.11.2020
Útvar hodnoty za peniaze: Modernizácia trate medzi Prievidzou a Nitrou - po Jelšovce môže zlepšiť dopravu

Nový projekt Železníc SR dosahuje spoločenské prínosy až 4,2-násobku  každého investovaného eura, čo je medzi infraštruktúrnymi projektmi u  nás nevídané. Skonštatoval to Útvar hodnoty za peniaze.

Modernizácia trate Prievidza – Jelšovce môže významne zlepšiť železničnú  dopravu na tomto úseku. Nový projekt Železníc SR dosahuje spoločenské  prínosy až 4,2-násobku každého investovaného eura, čo je medzi  infraštruktúrnymi projektmi u nás zatiaľ nevídané. Skonštatoval to na  svojej stránke na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Cieľom projektu je zlepšiť 66 kilometrov železničnej trate medzi  Prievidzou a Nitrou - po Jelšovce. Stáť by mal v závislosti od zvoleného  variantu od 47 do 110 miliónov eur. ŽSR plánuje spustiť verejnú súťaž v  decembri tohto roka metódou "vyprojektuj a postav". 

Projekt v základnom variante uvažuje s optimalizáciou trate, teda najmä s  výmenou a inštaláciou moderných zabezpečovacích zariadení s diaľkovým  riadením dopravy, čo odstráni rýchlostné prepady a výrazne zníži  prevádzkové náklady. Rozšírený variant uvažuje navyše aj s  rekonštrukciou existujúcej infraštruktúry vrátane vyrovnania oblúkov s  cieľom zvýšenia maximálnej rýchlosti. ÚHP odporúča realizáciu práve  rozšíreného variantu.

"Cesta vlakom sa skráti o približne 20 minút, zvýši sa bezpečnosť a  komfort pre cestujúcich. ŽSR ušetria ročne až štyri milióny eur na  prevádzkových nákladoch," uviedli vládni analytici.

Trať z Prievidze do Nitry je podľa nich morálne a technicky zastaraná,  pričom úroveň zabezpečenia zodpovedá prvej polovici 20. storočia. "Výhybky  v staniciach sa musia obsluhovať ručne. Pre chýbajúce zabezpečenie  musia vlaky brzdiť zo 100 až na 40 kilometrov za hodinu a čakať na  protiidúce súpravy často aj desať minút," ozrejmil ÚHP. Realizáciou  projektu sa podľa neho zvýši rýchlosť na 120 kilometrov za hodinu,  vybudujú sa bezbariérové nástupištia a inštaluje sa moderné zabezpečenie  s diaľkovým elektronickým ovládaním výhybiek.

"V ďalších fázach prípravy projektu odporúčame drobné zmeny, ktoré  môžu investíciu ešte vylepšiť. Ide o úpravu susedných úsekov trate,  zvýšenie priepustnosti pre nákladnú dopravu a prispôsobenie dĺžky  nástupíšť súčasným aj budúcim potrebám," doplnili vládni analytici.

ÚHP zároveň odporúča ŽSR pokračovať v príprave štúdií pre ďalšie podobné  projekty na tratiach Leopoldov – Nitra – Šurany, Prešov – Strážske a  Vrútky – Horná Štubňa (Banská Bystrica).

Ďalšie správy