Materské školy v Prievidzi budu od 3.11. do 6.11. zatvorené. Všetky školy na území mesta Prievidza zatvorene od 3.11. do 5.11.

2.11.2020
Materské školy v Prievidzi budu od 3.11. do 6.11. zatvorené. Všetky školy na území mesta Prievidza zatvorene od 3.11. do 5.11.
koronavírus

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza  so sídlom v Bojniciach z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje  mimoriadne prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materských  školách, na 1. stupni základných škôl a špeciálnych základných školách.

Výchovno - vzdelávací proces sa mimoriadne prerušuje v  materských školách, na I. stupni základných škôl a špeciálnych škôl v  okresoch Prievidza a Partizánske. V období od 3. novembra do 5. novembra 2020 vrátane. Dôvodom na prerušenie vzdelávacieho procesu je zvýšený výskyt ochorenia na COVID-19. 

Mesto Prievidza zároveň ooznamuje, že všetky materské školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti budú zatvorené aj v piatok 6. novembra 2020. Základné školy majú v tento deň jesenné prázdniny.

V prílohe sa nachádza vyhláška Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach,č. 1/2020 zo dňa 2.  novembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske – uzatvorenie MŠ, I. stupeň  ZŠ a špeciálnych ZŠ v období od 03.11.2020 do 05.11.2020. následne školy majú 6.11. prázdniny. MŠ ale ostávajú v piatok zatvorené.

Príloha:

Prevádzka je uzatvorená v týchto materských školách:
Ulica P. Benického 154/ 1
Ulica D. Krmana 334/ 6
Ulica A. Mišúta 731/ 2
Športová ulica 134/ 34
Ulica M. Mišíka 398/ 15
Nábr. sv. Cyrila 360/ 28
Ulica M. Gorkého 223/ 2
Cesta Vl. Clementisa 251/ 12
Ulica J. Matúšku 759/ 1

Budú zatvorené všetky školy na území mesta Prievidza od 03.11.2020 do 05.11.2020

Ďalšie správy