Quantcast

Územie mestského rozvoja na hornej Nitre rozšíria o Bojnice. Horná Nitra si polepší o 25 miliónov eur

7.4.2021
Územie mestského rozvoja na hornej Nitre rozšíria o Bojnice. Horná Nitra si polepší o 25 miliónov eur

Celkovo by malo na hornú Nitru prísť odhadom ďalších 25 miliónov eur.

Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) na hornej Nitre sa rozšíri o  mesto Bojnice. Samospráva kúpeľného mesta tak bude môcť získať ďalšie  zdroje z fondov Európskej únie na projekty, ktoré pomôžu obyvateľom  regiónu.

UMR na hornej Nitre tvoria mestá Prievidza, Nováky a obec Koš. Jeho  rozšírenie o Bojnice odobrili prievidzskí mestskí poslanci na svojom  poslednom rokovaní koncom marca prostredníctvom uzavretia dodatku k  memorande o spolupráci.

Rozšírenie UMR o ďalšie mesto odporučila Európska komisia (EK). "Rozšíriť  preto, aby sme jednak mali tri mestá medzi členmi a tiež, aby sme  zväčšili počet členov a neboli príliš malí. Preto bolo mesto Bojnice  vhodným kandidátom, pretože pri troch mestách je aj koeficient  posudzovania nárokov lepší, keďže ide výlučne o podporu rozvoja mestskej  infraštruktúry, ktorú využívajú aj priľahlé obce," ozrejmil viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.

EK dáva na UMR od šiestich do 15 percent z celej alokovanej sumy pre  členský štát, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a  informatizácie SR stanovilo výšku osem percent. "Tieto finančné ciele  nie sú úplne jasné, ale mohlo by ísť odhadom o 500 eur až 600 eur na  jedného obyvateľa, z čoho by sme mohli podporiť jednak združené  projekty, ale i taký udržateľný rozvoj, ako sú športoviská - športová  hala, zimný štadión či poliklinika -, ktoré využívajú priľahlé obce a  nemajú ich," doplnil Maxina.

Celkovo by malo na hornú Nitru prísť odhadom ďalších 25 miliónov eur. "Toto  sú najistejšie peniaze a v čase, keď ich budeme mať pridelené, je len  na schopnostiach jednotlivých samospráv v UMR, či ich dokážu naplno  využiť a môžu sa venovať realizácii stratégie, ktorú spracovávame pre  územie UMR," dodal viceprimátor.

Ďalšie správy