Quantcast

V aglomerácii Nedožery-Brezany odovzdali do užívania kanalizáciu

20.7.2021
V aglomerácii Nedožery-Brezany odovzdali do užívania kanalizáciu

Obce sú charakteristické tým, že sa na ich území nenachádzajú zelené  pásy pri komunikáciách, preto je nová kanalizácia uložená v prevažnej  miere v komunikáciách.

Kanalizačnú sieť s dĺžkou takmer 27 kilometrov odovzdali do užívania v  tomto období v Nedožeroch-Brezanoch, Lazanoch a Porube v okrese  Prievidza. Zabezpečí odvádzanie a čistenie komunálnych vôd pre takmer  4500 obyvateľov aglomerácie. Projekt spolufinancovala Stredoslovenská  vodárenská spoločnosť z fondov Európskej únie a dotácie od Ministerstva  životného prostredia SR.

Projekt kanalizácie využil špecifické podmienky terénu v regióne.  "Pretože terén sa v oblasti prirodzene zvažuje od Poruby po  Nedožery-Brezany, odvádza splaškové vody gravitačné potrubie z Poruby do  Lazian, z Lazian do Nedožier-Brezian a odtiaľ spoločným existujúcim  potrubím do čistiarne odpadových vôd v Prievidzi," informovala ďalej v pondelok Simona Tančáková, hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK.

Absencia funkčnej kanalizácie podľa nej ohrozovala stav povrchových i  podzemných vôd a zhoršovala tak životné podmienky obyvateľov obcí.  Zabezpečenie odvádzania a následného čistenia komunálnych vôd tak  vyrieši hlavný environmentálny problém v tejto oblasti.

Obce sú charakteristické tým, že sa na ich území nenachádzajú zelené  pásy pri komunikáciách, preto je nová kanalizácia uložená v prevažnej  miere v komunikáciách. Súčasťou stavebných prác bolo aj dopravné  značenie a osadenie pamätných tabúľ.

Stavbu kanalizácie začalo realizovať v decembri 2017 konzorcium firiem  Eurovia SK, TEAM, OHL ŽS a TMG pod vedením spoločnosti Eurovia SK.  Náklady na vybudovanie dosiahli 12,6 milióna eur.

Ďalšie správy