V Čavoji pribudla nová obchádzková trasa. Pomôcť má obyvateľom obce počas rekonštrukcie zosunutého úseku cesty

18.11.2020
V Čavoji pribudla nová obchádzková trasa. Pomôcť má obyvateľom obce počas rekonštrukcie zosunutého úseku cesty

Pomôcť má obyvateľom obce počas rekonštrukcie zosunutého úseku  cesty III. triedy i v zimnom období, slúžiť bude aj ako prístupová  komunikácia pre autá nad 7,5 tony, ktoré po poškodenom úseku cesty  jazdiť nemôžu. 

Začiatkom septembra tohto roka došlo v dôsledku výrazných prívalových  dažďov k odtrhnutiu časti cesty III/1787 v obci Čavoj. Župa okamžite  začala prípravný proces rekonštrukcie zosunutého úseku cesty i oporného múru pod ňou. „V  súčasnosti máme vybraného zhotoviteľa projektovej dokumentácie, tá by  mala byť hotová začiatkom budúceho roka. Paralelne s ňou sa bude  vybavovať stavebné povolenie a oslovené budú všetky dotknuté orgány.  Následne prebehne transparentné výberové konanie a samotná realizácia.  Ide o takmer 300 metrov, ktoré bude potrebné robiť na mikropilótoch aj  s odvodnením cesty,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

S náhradným riešením, ako zabezpečiť prístup do obce aj pre väčšie autá, prišla samotná obec, ktorá začala pripravovať obchádzkovú trasu. Ruku k dielu priložil aj Trenčiansky samosprávny kraj a prostredníctvom Správy ciest TSK zabezpečil dovoz podkladového materiálu a  položenie asfaltovej vrstvy tak, aby bola náhradná obslužná komunikácia pripravená pred začiatkom  rekonštrukčných prác na poškodenom úseku, a tiež pred začiatkom zimného  obdobia. „Samozrejme, nemohli sme nechať obec bez spojenia. Ďakujem,  že pani starostka začala s iniciatívou a hľadala náhradné riešenie. Zo  strany župy je to 50 tisíc eur na pokládku asfaltu na takmer 500 metrov dlhej prístupovej ceste,“ povedal župan. Obchádzková trasa sa nachádza približne 200 metrov pred vstupom do obce. Šírka cesty je v priemere 3,5 metra, pričom nový asfalt stihla SC TSK položiť za dva dni. „Je  to dobré a zároveň jediné možné riešenie. Som vďačná, že nám TSK  pomohol s vyasfaltovaním, pretože my by sme na to určite z našich  zdrojov peniaze nenašli,“ doplnila starostka obce Anna Gulášová.

Foto: TSK.SK

Ďalšie správy