V troch okresoch Trenčianskeho kraja vyhlásili zvýšené riziko požiarov - Považská Bystrica, Púchov a Prievidza.

4.4.2020
V troch okresoch Trenčianskeho kraja vyhlásili zvýšené riziko požiarov - Považská  Bystrica, Púchov a Prievidza.

Fyzickým osobám sa podľa zákona na lesných pozemkoch zakazuje fajčiť,  odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Hasiči v piatok vyhlásili v troch okresoch Trenčianskeho kraja čas  zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Zvýšené riziko požiarov na  lesných pozemkoch a v ochrannom pásme bude platiť v okresoch Považská  Bystrica, Púchov a Prievidza do odvolania. TASR o tom informoval hovorca  Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne  Marián Petrík.

"V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti," uviedol Petrík.

Fyzickým osobám sa podľa zákona na lesných pozemkoch zakazuje najmä  fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať  otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.  Nesmú tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný  biologický odpad, zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže  dôjsť k jeho rozšíreniu. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných  pozemkov sú povinní najmä zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť,  rovnako musia zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho  náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,  udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave,  ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie  na účinný zásah.

Rovnako musia vlastníci prijímať osobitné opatrenia pre priestory  postihnuté kalamitou. Spočívajú v urýchlenom odstraňovaní dreva a  ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváraní rozčleňovacích  pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostného zabezpečenia  prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku. Vlastníci  tiež musia vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje,  napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá,  ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Ďalšie správy