Video: Ako pokračujú práce na rekonštrukcii meštianskeho domu v Prievidzi?

18.1.2019
Video: Ako pokračujú práce na rekonštrukcii meštianskeho domu v Prievidzi?

Ešte v máji minulého roka podpísalo mesto Prievidza zmluvu so dodávateľom prác rekonštrukcie meštianskeho domu, kedy samotné práce aj začali. V súčasnosti všetko nasvedčuje tomu, že dielo bude hotové a odovzdané v plánovanom termíne.

meštiansky dom rekonštrukcia

Súčasťou stavebných prác je výmena celej nosnej konštrukcie krovu ako aj sanácia objektu, ktorá bola navrhnutá na základe vlhkostného a sanačného prieskumu. Rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu je zameraná aj na revitalizáciu dvorovej časti s dôrazom na jej úžitkovo-rekreačnú funkciu vrátane prístupovej komunikácie. Predmet zákazky zahŕňa aj obnovu architektonických, výtvarných, umelecko-remeselných a remeselných detailov, omietkových vrstiev. Architektonické detaily na fasáde od námestia budú odborne reštaurované.

„Realizácia stavby bude vykonávaná pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pretože objekt je pamiatkovo chránený,“ priblížila primátorka. Počas realizácie stavby bude nutné rešpektovať požiadavky architektonicko-historického a umelecko-historického pamiatkového výskumu a požiadavky pracovníkov Krajského pamiatkového úradu z hľadiska materiálového a farebného riešenia ako aj štruktúry povrchových úprav. Práce na oprave objektu by mali trvať do konca roka a sú vyčíslené na sumu 1 438 800  eur.

 

Ďalšie správy