Video: Časť prvej etapy obchvatu Prievidze ešte nemá stavebné povolenie

18.11.2022
Video: Časť prvej etapy obchvatu Prievidze ešte nemá stavebné povolenie

Časť prvej etapy obchvatu Prievidze ešte nemá vydané stavebné povolenie.  Problémom je i druhá etapa, na ktorú potrebuje Slovenská správa ciest  (SSC) zabezpečiť aktualizáciu štúdie realizovateľnosti. Upozornila na to  prievidzská samospráva, podľa ktorej prípravu budovania brzdí nečinnosť  štátu. SSC reagovala, že na výstavbe intenzívne pracuje.

Problémom je podľa samosprávy najmä druhá etapa výstavby obchvatu a  práve chýbajúca aktualizácia štúdie realizovateľnosti. Stanovisko, v  ktorom identifikoval zásadné chyby v štúdii, ktoré vyžadujú jej  prepracovanie, vydal Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR  ešte v novembri 2020.

"Tejto téme sa dlhodobo venujeme a urgujeme jednak Ministerstvo  dopravy a výstavby SR, ale aj SSC k tomu, aby aktualizovala štúdiu.  Obchvat totiž bude mať pre nás ten najväčší význam, keď bude mať  dokončené obe etapy," povedala primátorka Katarína Macháčková.

Primátorka tvrdí, že medzi ministerstvom a SSC sa koná komunikácia, v  rámci ktorej hovoria, že na to nemajú peniaze a odsúvajú riešenie. "Sme veľmi nespokojní, preto som aj požiadala listom ministra Andreja Doležala o osobné stretnutie a prerokovanie tejto témy," podotkla.

Hovorca SSC Martin Guzi pre TASR reagoval, že SSC aktualizáciu štúdie  vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti vypracuje v priebehu budúceho  roka. "Štúdiu následne predloží na hodnotenie Útvaru hodnoty za  peniaze, čím sa posúdi opodstatnenosť budovania druhej etapy obchvatu.  Pokračovať budeme podľa stanoveného harmonogramu, aby bol kompletný  obchvat odovzdaný do užívania v čo najskoršom možnom termíne," doplnil Guzi.

Mesto upozornilo, že pre tri problémy sa odsúva aj výstavba prvej etapy  druhej stavby obchvatu. Ide o získanie súhlasu na preložky sietí, výrub  stromov a aktualizáciu dokumentácie. "SSC vyvinula maximálnu  súčinnosť v rámci svojich možností na doriešenie prípravy stavby I/64  Prievidza, prvá etapa, druhá stavba," vyhlásil Guzi.

V súvislosti s problematikou preložiek v správe Stredoslovenskej  distribučnej (SSD) sa v auguste tohto roka SSC podľa neho so SSD  dohodla, že SSC zašle obratom SSD celú doterajšiu komunikáciu, ku ktorej  sa SSD vyjadrí a zaujme stanovisko. "Dokumentáciu SSC zaslala obratom, avšak k dnešnému dňu SSC, aj napriek prísľubu SSD, nedisponuje žiadnym stanoviskom," priblížil.

Povolenie na výrub stromov a krov, ktoré vydal Okresný úrad v Prievidzi,  zrušil Okresný úrad Trenčín z dôvodu napadnutia tohto rozhodnutia  Združením domových samospráv. "Ovplyvnenie SSD alebo eliminovanie  činnosti Združenia domových samospráv nie je v reálnych možnostiach SSC  ani ministerstva dopravy a výstavby," podotkol Guzi. Vydanie stavebného povolenia cestári podľa neho predpokladajú v prvom polroku budúceho roka.

Ďalšie správy