Video: Mesto Handlová chce v areáli bane vytvoriť banský skanzen

5.8.2020
Video: Mesto Handlová chce v areáli bane vytvoriť banský skanzen

S ideou vytvorenia baníckeho skanzenu v areáli bane Handlová prišli  členovia Handlovského baníckeho spolku, záujem o čo najvyššiu mieru  zachovania objektov v areáli majú i Hornonitrianske bane Prievidza.

Samospráva Handlovej chce v areáli tamojšej bane vytvoriť banícky uhoľný  skanzen. Cieľom je zachovať unikátne technické pamiatky, ktoré sa tam  nachádzajú. Banský skanzen je projektovým zámerom mesta v rámci  transformačného procesu regiónu po ukončení ťažby uhlia, podieľať sa na  ňom budú viacerí odborníci. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana  Paulínyová.

S ideou vytvorenia baníckeho skanzenu v areáli bane Handlová prišli  členovia Handlovského baníckeho spolku, záujem o čo najvyššiu mieru  zachovania objektov v areáli majú i Hornonitrianske bane Prievidza  (HBP). Spoločnosť už požiadala Pamiatkový úrad SR o zaradenie banského  triediča z dôb rakúsko-uhorskej monarchie medzi národné technické  pamiatky, potvrdil vedúci projektov Ivan Karsten.

"Zachovaná tiež ostane samotná banská štôlňa, keďže tá naďalej bude  dodávať vodu a teplo pre priľahlú prevádzku rybej farmy. Zachovanie  ďalších budov, napríklad prvej budovy elektrárne, banskej záchrannej  stanice či krytých premostení medzi budovami bude predmetom rokovaní, a  bude závisieť od dostupných finančných prostriedkov a samotného  architektonického návrhu skanzenu," ozrejmila ďalej hovorkyňa mesta.

Jeden zo základných návrhov skanzenu podľa nej obsahuje vozenie  návštevníkov banským vláčikom úvodnou štôlňou s Bazaltom, kde by mohli  byť inštalované rôzne expozície. "Myšlienka skanzenu zahŕňa aj areál  Východnej šachty. Tu je však situácia trochu odlišná, keďže HBP nie je  vlastníkom celého areálu. Jeho veľkú časť vlastní spoločnosť Hutira  Slovakia, ktorá má však rovnako ako bane, záujem na zachovaní objektov,  predovšetkým ťažobnej veže a jedinečných technických zariadení," doplnila.

Otáznym zostáva spôsob financovania skanzenu. Podľa jeho rozsahu a formy  môžu prevádzkové ročné náklady predstavovať od 100.000 do jedného  milióna eur. "Spoločnosť nemôže financovať údržbu budov alebo  zariadení, ktoré budú odstavené z výrobnej prevádzky. Pre projekt  skanzenu je preto kriticky dôležité zaistiť spôsob, akým bude  financovaná jeho prevádzka, a to už predtým, než sa začnú demontovať  jednotlivé budovy a zariadenia v areáli Bane Handlová," dodal Karsten. Zároveň potvrdil, že definitívne ukončenie ťažby plánujú bane na rok 2022, prípadne 2023.

Ďalšie správy