Video: Priestory bývalej školy ZŠ Šafárika v Prievidzi chcú predať

3.11.2023
Video: Priestory bývalej školy ZŠ Šafárika v Prievidzi chcú predať

Mesto Prievidza vyhlási obchodnú verejnú súťaž na nevyužívané priestory bývalej ZŠ Šafárika. Minimálna suma navrhnutá znalcom je 3,9 milióna eur.

Rozhodli o tom poslanci na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Objekt bývalej MŠ Závodníka sa nateraz predávať nebude.

Mesto Prievidza predáva objekt bývalej Základnej školy (ZŠ) na Ulici P.  J. Šafárika. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) odobrili mestskí  poslanci na svojom poslednom rokovaní minulý týždeň. Cenu za viacero  pavilónov a pozemkov stanovila samospráva v zmysle znaleckého posudku na  minimálne 3,9 milióna eur.

"Mesto Prievidza uvažovalo o rôznom spôsobe využitia tohto objektu.  Analyzovali sme možnosť, že by sme to prerobili na mestské nájomné  bývanie. Z odbornej analýzy nám však vyšlo, že byty, ktoré by sme tam  postavili, by boli veľmi drahé a práve výšku za postavenie by sme museli  premietnuť do ceny nájmu," načrtla primátorka Katarína Macháčková.

Samospráva podľa nej hovorila aj o alternatíve prerobiť objekt na  nájomné bývanie za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania, budovy ZŠ  však boli postavené na iný účel, prestavba by bola však enormne drahá. "Hľadali  sme i ďalšiu možnosť, rokovali sme s prípadným záujemcom o vytvorení  strednej odbornej školy. Nakoniec odstúpil od svojho zámeru. Momentálne  je nehnuteľnosť prázdna okrem priestoru telocvične, ktorý užívajú  volejbalisti až do doby, kým bude s objektom naložené inak," priblížila.

Radnica preto predložila poslancom návrh na vyhlásenie OVS, pričom objekt musí byť využitý v súlade s územným plánom. "Budova  sa nachádza v centre sídliska, je to obytné územie. Nehrozí tam tak  výstavba výrobného charakteru, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala  funkciu bývania," ubezpečila Macháčková.

Objekt školy pozostáva zo šiestich pavilónov, jedným z nich je  samostatná budova telocvične, ďalej prislúchajúcich pozemkov, ihrísk a  súvisiacej infraštruktúry. Účel využitia objektu musia záujemcovia  uviesť i v návrhu kúpnej zmluvy. Svoje ponuky musia mestu doručiť do 30.  novembra. Najvýhodnejší návrh vyberie mestská rada.

Návrh na zrušenie ZŠ na Ulici P. J. Šafárika schválilo mestské  zastupiteľstvo ešte vlani v decembri, Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu SR ju zo siete vyradilo k 31. augustu tohto roka.  Samospráva zrušenie jednej zo siedmich ZŠ odôvodnila podhodnoteným  normatívom na žiaka zo strany štátu, demografickým vývojom aj  ekonomickou náročnosťou prevádzky.

Viac informácií v reportáži

Ďalšie správy