Video: Prievidzské Zariadenie pre seniorov porušilo ustanovenia Ústavy SR. Situáciou v prievidzskom ZpS sa zaoberajú i orgány činné v trestnom konaní

22.10.2020
Video: Prievidzské Zariadenie pre seniorov porušilo ustanovenia Ústavy SR. Situáciou v prievidzskom ZpS sa zaoberajú i orgány činné v trestnom konaní

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri dohľade zistilo, že ZpS nesplnilo ani podmienku bezbariérovosti.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) v Prievidzi sa malo dopustiť porušení  ustanovení Ústavy SR, zákona o sociálnych službách, vnútorných  dokumentov a záväzkov z uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej  služby. Vyplýva to z dohľadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny (MPSVR) SR, ktorý vykonali zamestnanci rezortu na základe podnetu  ešte v máji tohto roka. Zariadenie, ako aj samospráva situáciu riešia a  prijímajú opatrenia, v ZpS podľa nich dohľad nepotvrdil údajné  medializované týranie klientov.

Ministerstvo pri dohľade zistilo napríklad nedostatky pri ubytovaní  klientov, tiež podľa neho nebolo dostatočne preukázané plnenie  potrebných kvalifikačných predpokladov niektorých zamestnancov na  vykonávanie pracovných odborných činností v oblasti sociálnych služieb,  ako TASR ďalej informovala hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.  Zariadenie pre seniorov podľa nej nesplnilo ani podmienku  bezbariérovosti, poskytovateľ používal zábrany na lôžko či v zariadení  dochádzalo k nesprávnej manipulácii s klientom.

Výsledným materiálom bol protokol o výsledku dohľadu nad poskytovaním  sociálnych služieb, ktorý vrátane jeho súčastí rezort prerokoval so  štatutárnym zástupcom poskytovateľa. „V zápisnici o prerokovaní  protokolu bolo preto štatutárnemu zástupcovi uložené prijať opatrenia na  odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich  ministerstvu. Určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,  predložiť orgánu výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb  písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich  príčin a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto  nedostatky,“ priblížila ďalej Rovenská. ZpS má tiež podľa nej  uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom  zodpovedným za tieto nedostatky.

„Dostali sme protokol o kontrole, k nemu sme dodali naše námietky.  Tých bolo 27, z toho 13 námietok nám bolo akceptovaných. Na základe  ďalších zistení sme prijali 30 opatrení, ktoré zavádzame do praxe, a  následne budeme posielať na ministerstvo správu o ich plnení,“ reagoval riaditeľ ZpS v Prievidzi Richard Fodor.

Kontrola z ministerstva podľa neho nepotvrdila týranie v ZpS, riaditeľ  ZpS ešte v apríli tohto roka podal trestné oznámenie, ktorým sa polícia  zaoberá. „Nechceme zľahčovať žiadne zo zistení. Samozrejme, sú tam i  zistenia o formálnych nedostatkoch, ktoré nemajú dosah na poskytovanie  kvality sociálnych služieb. Ale sú tam i také, ktoré majú dosah na  poskytovanie služieb a ich kvalitu, preto sme v komunikácii s Asociáciou  odborných pracovníkov sociálnych služieb,“ vyhlásil hovorca mesta  Michal Ďureje. Z tejto komunikácie sa samospráva podľa neho rozhodla  vykonať audit a supervízie v sociálnych službách. „Tieto veci z pohľadu odbornej autority by mali byť realitou v najbližších dňoch,“ doplnil.  

Ministerstvo v rámci vecnej pôsobnosti postúpilo zistenia na ďalšie  konania vecne príslušným inštitúciám, a to Úradu pre dohľad nad  zdravotnou starostlivosťou v Trenčíne, Regionálnemu úradu verejného  zdravotníctva v Trenčíne, Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako  registračnému miestu poskytovateľa. Zistenia postúpilo i zriaďovateľovi  poskytovateľa, mestu Prievidza, na ďalšie konanie v rámci jeho vecnej  pôsobnosti, dodala hovorkyňa.

„V každom jednom zariadení na Slovensku, a tým nechcem dehonestovať  sociálnych pracovníkov, sú obdobné problémy. V každom jednom zariadení  majú svoje problémy, lebo sa starajú o ľudí s rôznymi problémami. Tieto  systémovo skutočne nie sú vyriešené a dotiahnuté do konca,“ skonštatoval Fodor.

Situáciou v prievidzskom ZpS sa zaoberajú i orgány činné v trestnom  konaní, na ktoré sa okrem riaditeľa obrátili i ďalšie osoby. Rovnako tak  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá  má výsledky svojej kontroly predložiť v najbližšom období.

Ďalšie správy