Video: Projekty obyvateľov pomáhajú mestu Prievidza cez nový ročník participatívneho rozpočtu

28.3.2019
Video: Projekty obyvateľov pomáhajú mestu Prievidza cez nový ročník participatívneho rozpočtu
prievidza Participatívny rozpočet

Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu budú môcť  obyvatelia mesta Prievidza priamo rozhodovať o časti finančných  prostriedkov z rozpočtu mesta. Môžu tvoriť konkrétne projekty, ktorých  realizáciu budú vyberať obyvatelia mesta v celomestskom hlasovaní.

Verejná diskusia umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného  rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.  Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky  participatívneho rozpočtu, budú môcť predkladať návrhy a podnety z  rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné  prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych  mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do  projektovej podoby.

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje  občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní  financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka  verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.  Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní,  vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania  samosprávy.

Medzi úspešné projekty realizované v druhom ročníku patrili: Včely v meste, Ulice v obrazoch, Aktívni seniori II a ďalšie.

Ďalšie správy