Video: Začínajú práce na vybudovaní ostrovčeka na priechode prechodcov na Ulici za depom v Prievidzi

16.11.2022
Video: Začínajú práce na vybudovaní ostrovčeka na priechode prechodcov na Ulici za depom v Prievidzi

V najbližších dňoch začne prebiehať budovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov na ulici Za depom. Cieľom investície je zlepšenie bezpečného pohybu chodcov v križovatke ulíc Bojnická cesta a Za depom.

Stavebné práce pozostávajú z:

  • vytvorenia ochranného ostrovčeka  ohraničeného lepenými cestnými obrubníkmi v mieste nového priechodu pre chodcov,
  • stavebných úprav existujúcich  pripojovacích chodníkov ako aj zo zabezpečenia bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,
  • osvetlenia riešeného priechodu.

Ukončenie prác sa predpokladá najneskôr do 75 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľom je spoločnosť OSP, a.s., Obchod, Stavebníctvo, Podnikanie Prievidza. Investícia je realizovaná v celkovej výške 34 363,64 eur.

Ďakujeme cestujúcej verejnosti, že rešpektuje zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.

Viac informácií v reportáži

Ďalšie správy