Vláda v Handlovej schválila pre mestá a obce na hornej Nitre takmer 2 milióny eur a 1,5 milióna eur pre Iljin v Pravenci

15.5.2024
Vláda v Handlovej schválila pre mestá a obce na hornej Nitre takmer 2 milióny eur a 1,5 milióna eur pre Iljin v Pravenci

Na konkrétne verejnoprospešné projekty, ktoré majú zlepšiť životné  podmienky v mestách a obciach okresov Prievidza a Partizánske, vyčlení  vláda 1.971.207 eur, 230.000 eur poskytne i na opravu havarijného stavu  budovy pavilónu opíc v zoologickej záhrade v Bojniciach. Ďalšie desiatky  miliónov alokuje v súvislosti s akčným plánom transformácie uhoľného  regiónu horná Nitra. Kabinet opatrenia schválil na stredajšom výjazdovom  rokovaní v Handlovej.

Jednými z hlavných bodov programu bola téma ekonomicko-sociálnej  situácie v okresoch Prievidza a Partizánske v kontexte s aktualizáciou  Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Kabinet  schválil na rok 2024 v súvislosti s podporou útlmu a likvidácie  následkov ťažby a zatváraním ťažobných polí uvoľnenie prostriedkov vo  výške 5.447.518 eur. Ďalšie desiatky miliónov eur budú na tento účel  alokované v rozpočte Ministerstva hospodárstva SR na roky 2025 - 2027,  na rok 2025 vo výške 14.833.235 eur, na rok 2026 vo výške 12.946.559 eur  a na rok 2027 vo výške 9.993.363 eur.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)  SR má tiež za úlohu dokončiť do konca aktuálneho roka začaté rokovania s  potenciálnymi investormi v regióne, ktorých prevádzky majú vytvoriť  vyše 700 nových pracovných miest.

Úlohou pre MIRRI je aj zabezpečiť vyhlásenie výzvy na financovanie  strategického projektu Hornonitrianske centrum vzdelania v Prievidzi a  projektu Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom v rámci Fondu na  spravodlivú transformáciu, opatrenie na podporu neformálneho  vzdelávania.

Spomedzi opatrení, ktoré sa týkajú dopravnej infraštruktúry, vláda  uložila ministerstvu dopravy úlohu zabezpečiť do konca júla 2026  projektovú prípravu rekonštrukcie úseku cesty I/9 prechádzajúceho  intravilánom mesta Handlová, rovnako tak do roku 2028 zabezpečiť  projektovú prípravu a realizáciu rekonštrukcie cesty I/9 v úsekoch  Dérerov mlyn (hranice Banskobystrického samosprávneho kraja a  Trenčianskeho samosprávneho kraja) po mesto Handlová a v úseku Nováky –  Dolné Vestenice – Pravotice tak, aby spĺňali parametre cesty I. triedy.

Vláda schválila daňovú úľavu 1,5 milióna eur pre kórejský Iljin v Pravenci

Kórejská spoločnosť Iljin Slovakia plánuje investovať do diverzifikácie  výroby v Pravenci (okres Prievidza) viac ako 11 miliónov eur. Výrobu  chce rozšíriť o hliníkové ramená zavesenia kolies a vzduchové pružiny  určené do osobných automobilov a vytvoriť by mala 50 nových pracovných  miest. Firma dostane od štátu investičný stimul vo výške 1,5 milióna eur  vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie  investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.

"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je diverzifikácia produkcie  existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby o nové výrobky, ktorými  budú hliníkové ramená zavesenia kolies a vzduchové pružiny určené do  osobných automobilov," priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom návrhu.

Iljin Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny Iljin, ktorá vznikla v  roku 1973. Skupina má v súčasnosti 28 závodov na celom svete, 14 v  Kórejskej republike, šesť v Číne, tri v USA, dva v Indii, dva v Nemecku a  jeden na Slovensku. V roku 2022 dosiahli tržby skupiny 668 miliónov  eur.

Raši: Na transformáciu hornej Nitry pôjde viac ako 225 miliónov eur

Na transformáciu regiónu horná Nitra je vyčlenených viac ako 225  miliónov eur. Z toho 120 miliónov je už v aktuálnych výzvach a zvyšných  85 miliónov eur bude určených v rámci výziev ešte tento rok. Vyhlásil to  v stredu minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  Richard Raši (Hlas-SD) po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej.

"Okrem peňazí, ktoré sú pripravené na Fond spravodlivej  transformácie, bolo určených pre Trenčiansky samosprávny kraj ďalších  viac ako 135 miliónov eur na výzvy, teda sú to všetko eurofondové  peniaze, o ktorých bude Trenčiansky samosprávny kraj rozhodovať s  mestami a obcami sám," uviedol Raši.

Vyhlásil, že ďalších viac ako 25 miliónov eur pôjde do Trenčianskeho  kraja na tzv. udržateľný mestský rozvoj. Financie budú podľa neho  použité iba na tie projekty, o ktorých sa sami rozhodnú, že sú pre kraj a  celý región dobré.

Následne predstavil pripravované výzvy, ktoré sú v objeme viac ako 85  miliónov eur. Ide o národný projekt štátneho priemyselného parku  Handlová, o ktorý žiadal samotný región. Ďalej tiež projekt odpadového  hospodárstva v Nitre, ktorý pripravujú mestá a obce hornej Nitry.  Vyčlenených je naň desať miliónov eur.

"Sú to aj spomínané vodíkové autobusy. Potom je to projekt, ktorý sa  už realizuje, a to projekt na preškolenie viac ako 840 zamestnancov tak,  aby boli po zmenách, ktoré nastávajú, schopní sa umiestniť na trhu  práce," objasnil Raši s tým, že je naň vyčlenených 15 miliónov eur.

Už vyhlásené výzvy sú podľa jeho slov určené na podporu komplexného  stredného odborného vzdelávania, ako aj na podporu verejnej osobnej  dopravy s nulovými emisiami. Taktiež ide aj o podporu pre veľké podniky  či podporu pre obnoviteľné zdroje energií.

"Vláda tieto výzvy a peniaze pripravovala spolu s mestami, obcami,  Trenčianskym samosprávnym krajom, Hornonitrianskymi baňami,  podnikateľmi, ale aj združeniami a občanmi, ktorí v tomto regióne žijú," uzavrel Raši.

Vláda aktualizovala plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra bol aktualizovaný  na lepšie reflektovanie prechodu od plánovacej do implementačnej fázy.  Vyplýva to z návrhu ministra regionálneho rozvoja Richarda Rašiho  (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.

Úpravy v akčnom pláne zahŕňajú aktualizáciu niektorých častí o posledné  dostupné dáta, odstránenie nerelevantných opatrení, zlúčenie niektorých  priorít či zjednodušenie kapitol.

S cieľom zachytiť pohľad kľúčových zainteresovaných strán na  implementáciu akčného plánu, ako aj možné návrhy zmien v jeho prioritách  a opatreniach boli pred medzirezortným pripomienkovým konaním oslovené  vybrané kľúčové subjekty v rámci regiónu.

"Diskusie s nimi prebiehali vo veci aktualizácie akčného plánu, aby  ich vstupy boli zachytené vopred, čo však nevylučuje možnosť, aby sa  tieto subjekty zapojili do aktualizácie akčného plánu aj v rámci  medzirezortného pripomienkového konania," uviedol predkladateľ.

Diskusia sa uskutočnila konkrétne s Trenčianskym samosprávnym krajom,  mestami Prievidza, Partizánske a Handlová, ako aj s občianskym združením  Priatelia Zeme - CEPA a so zástupcami súkromného sektora.

Ďalšie správy