Výbuch v Bani Handlová: Súd v Prievidzi uznal obžalovaných za vinných

10.2.2020
Výbuch v Bani Handlová: Súd v Prievidzi uznal obžalovaných za vinných

Samosudca Okresného súdu v Prievidzi uznal v pondelok trojicu  obžalovaných v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta  2009, ktorý si vyžiadal 20 obetí, za vinných z prečinu všeobecného  ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil  niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich  odboroch. Rozsudok nie je právoplatný, odvolali sa voči nemu obžalovaní a  obhajca Ivan Žilík, prokurátor a obhajca Peter Filip si ponechali  lehotu na podanie odvolania.


"Súd vyhodnotil dôkazy, ktoré boli získané zákonným spôsobom podľa  svojho vnútorného presvedčenia, ktoré je založené na starostlivom  uvážení všetkých okolností prípadu, jednotlivo aj súhrnne, nezávisle od  toho, či tieto dôkazy zabezpečil súd, orgány činné v trestnom konaní  alebo niektorá zo strán," uviedol po vyhlásení rozsudku samosudca Pavol Bielik.


Podľa názoru súdu, vzhľadom na všetky vykonané dôkazy vrátane dôkazov,  ktoré boli vykonané po zrušení rozsudku odvolacím súdom, je možné  konštatovať, že bolo preukázané, že všetci traja obžalovaní sa dopustili  tohto konania. "Súd je toho názoru, že existuje príčinná súvislosti medzi konaním obžalovaných a následkom, ktorý vznikol," doplnil Bielik.


Samosudca uložil obžalovanému Ladislavovi H. trest odňatia slobody na  päť rokov a zákaz vykonávania funkcie vedúceho bane na päť rokov.  Obžalovanému Jozefovi T. uložil trest odňatia slobody na šesť rokov a  zákaz vykonávania funkcie vedúceho likvidácie havárie na sedem rokov,  obžalovanému Daliborovi R. trest odňatia slobody na osem rokov a zákaz  vykonávania funkcie vedúceho likvidácie havárie na sedem rokov. V  prípade Dalibora R. súd rozsudkom zvýraznil jeho postup pri likvidácii  havárie vzhľadom na následky.


Súd sa podľa samosudcu sa kauzou zaoberal v intenciách rozhodnutia  Krajského súdu (KS) v Trenčíne, ktorý mu nariadil znovu vypočuť znalcov.  Opieral sa aj o výpovede znalcov z Ostravy, ako i výpoveď vedúceho  vetrania. Samosudca považuje za mimoriadne dôležitú aj výpoveď Vladimíra  Tejbusa, ktorý bol súčasťou vyšetrovacej komisie nešťastia a obhajoba  jeho výpoveď spochybnila. Ten poukázal okrem iného na to, že Obvodný  banský úrad v Prievidzi, ako i Hlavný banský úrad sa snažili ovplyvniť  vyšetrovanie. "Súd považuje túto výpoveď za veľmi dôležitú z toho  dôvodu, že táto okrem iného ukazuje snahu po mimoriadnej udalosti  určitým spôsobom ovplyvniť a skresliť závery vyšetrovania tejto udalosti," zdôraznil Bielik.


Poškodených odkázal samosudca na civilné konanie, keďže by sa v tejto veci muselo uskutočniť ďalšie dokazovanie.


"Je nutné si uvedomiť, že obžalovaným je kladené za vinu nie to, že  spôsobili požiar, prípadne výbuch v bani Handlová, ale tá skutočnosť, že  svojím ľahostajným prístupom riešili udalosť rutinným spôsobom ako  každú záparu, každý požiar. Svojou ľahostajnosťou sťažili možnosť  likvidácie požiaru a tejto mimoriadnej situácie," vyhlásil  prokurátor Ronald Kutiš. Podľa svojich slov je s rozsudkom spokojný a čo  sa týka výroku o treste, tento napĺňa základné zásady účelu ukladania  trestu.


Rozsudok súdu označil obhajca Filip za nie prekvapujúci, a to vzhľadom na priebeh pondelňajšieho pojednávania. "Skôr  ma prekvapil len fakt, že niektoré dôkazy boli vyhodnotené tak, ako som  nečakal. Reakcia mojich klientov o podaní odvolania je absolútne  prirodzený krok, ktorý musel nastať," uviedol. "Rozhodnutie,  ktoré bolo založené na základe znaleckej organizácie, ktorá už ňou nie  je, na základe výpovede svedka, ktorý nie je svedkom, považujem za  arbitrárne a nesprávne," komentoval Filip.


"S rozsudkom som spokojná, ale očakávam nekonečný priebeh, keďže sa  zase odvolali. Odľahlo mi, ale neviem dokedy, lebo budeme čakať ďalej," povedala jedna z vdov Jana Kubáleková. "Odvolanie  padlo, takže budeme pokračovať asi ešte ďalších desať rokov. Môj názor  je istý, pochybilo sa, zlyhal ľudský faktor. K situácii sa nepristúpilo  tak, ako sa malo. Podľa mňa sú obžalovaní vinní," doplnil preživší baník Miroslav Masarik.


Prievidzský súd sa kauzou výbuchu opätovne zaoberal po tom, ako KS v  Trenčíne zrušil jeho pôvodný rozsudok v celom rozsahu a vrátil mu vec s  tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Rozhodnutie  vydal ešte v marci 2017. OS v Prievidzi uznal trojicu zamestnancov  Hornonitrianskych baní Prievidza Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R.  za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia ešte začiatkom mája 2015 a  odsúdil ich na niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákazy činnosti  vedúcich pracovníkov v bani.


Chronológia vyšetrovania kauzy výbuchu v Bani Handlová z 10. augusta 2009.


10. augusta 2009 - Pri likvidácii požiaru v časti Východnej  šachty bane v Handlovej približne 330 metrov pod zemou prišlo k výbuchu.  Vyžiadal si životy 20 osôb - 11 banských záchranárov a deviatich  civilných baníkov. Výbuch nastal krátko po 9.30 h. Ďalší deviati baníci  boli ľahšie zranení. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v histórii  priemyselnej ťažby na Slovensku.


9. septembra 2013 - Na Okresnom súde (OS) v Prievidzi sa začalo  hlavné pojednávanie. Obžalovanými z prečinu všeobecného ohrozenia boli  zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), ktorí sa podieľali  na likvidácii požiaru - Ladislav H., Jozef T. a Dalibor R. Posledný  menovaný bol obžalovaný z rovnakého prečinu aj v prípade závalu v bani  Nováky z novembra 2006. Podľa obžaloby sa Ladislavovi H. kládlo za vinu,  že pre jeho pokyn uzatvoriť požiarny vodovod nemohli pri požiari využiť  vodu z tohto zdroja. Daliborovi R. sa kládlo za vinu, že nesprávne  vyhodnotil situáciu, neodvolal pracovníkov z bane a nezamedzil tam  prístup ďalším osobám. Nevykonal evidenciu osôb, ktoré sa nachádzali v  bani a napriek tomu nariadil otvorenie krídla dverí v trafostanici, čím  došlo k zmene vetrov. Jozef T. podľa obžaloby nesprávne vyhodnotil  situáciu a nezabezpečil sfunkčnenie požiarneho vodovodu, neodvolal ľudí z  miesta a nemyslel na možnú zmenu vetrov a prípadný výbuch.


11. septembra 2013 - Po výpovediach ďalších svedkov samosudca OS v  Prievidzi Pavol Bielik prerušil pojednávanie. Na OS vypovedali aj  svedkovia, ktorí sa podieľali na koordinácii prác na likvidácii požiaru.


25. - 26. novembra 2013 - Na OS v Prievidzi pokračovalo hlavné pojednávanie s obžalovanými. Na súde vypovedali ďalší svedkovia.


24. - 25. februára 2014 - Ako svedkovia obhajoby sa na  pojednávaní vyjadrovali ďalší zamestnanci a odborníci, obvodní banskí  inšpektori a členovia vyšetrovacej komisie nešťastia z Obvodného  banského úradu (ObBÚ) v Prievidzi.


28. - 29. apríla 2014 - Výpoveďami ďalších svedkov sa začalo  prerušené hlavné pojednávanie s obžalovanými v kauze výbuchu. Okrem  svedeckých výpovedí súd prehrával CD nosiče s rozhovormi medzi baňou a  riadiacim dispečingom a DVD záznamy zo záchranných prác.


9. a 11. júna 2014 - K príčinám výbuchu sa vyjadrovali štyria  odborníci, ktorí vypracovali znalecké posudky. Za príčinu banského  nešťastia označili zhodu viacerých okolností, jednou z nich mal byť  výsyp materiálu.


21. januára 2015 - Prievidzský OS pokračoval v pojednávaní, pričom oboznamoval prítomných s listinnými dôkazmi.


5. mája 2015 - Oboznamovaním s listinnými dôkazmi zo spisu sa na  OS v Prievidzi začalo odročené hlavné pojednávanie s obžalovanými v  kauze výbuchu v Bani Handlová. Na rad mali prísť záverečné reči  prokuratúry a obhajcu obžalovaných.


7. mája 2015 - Trojicu zamestnancov HBP Ladislava H., Jozefa T. a  Dalibora R. samosudca OS v Prievidzi Pavol Bielik uznal za vinných z  prečinu všeobecného ohrozenia v kauze výbuchu v Bani Handlová a uložil  im tresty odňatia slobody v trvaní od piatich do ôsmich rokov, vrátane  niekoľkoročného zákazu vykonávania činnosti vedúcich pracovníkov v bani.  Rozsudok nebol právoplatný, obhajca Ladislava H. Ivan Žilík aj v  zastúpení obhajcu ostatných dvoch obžalovaných Petra Filipa sa na mieste  odvolal.


30. novembra 2016 - Polícia začala opäť vyšetrovať okolnosti  výbuchu v Bani Handlová. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného  zboru v Prievidzi začal na pokyn okresného prokurátora trestné stíhanie  vo veci pre zločin marenia spravodlivosti. Podľa bývalého vedúceho  oddelenia banskej bezpečnosti na HBÚ Vladimíra Tejbusa mohli byť príčiny  nešťastia iné, než prezentovali závery poradnej komisie.


10. júna 2017 - O výbuchu v Bani Handlová mal znova rozhodovať OS  v Prievidzi. Rozhodol o tom senát Krajského súdu (KS) v Trenčíne, ktorý  zrušil rozsudok v celom rozsahu.


26. novembra 2018 - Všetky dôkazy smerovali k tomu, že baníci a  banskí záchranári, ktorí zahynuli v Bani Handlová v auguste 2009,  zomreli už pri hasení požiaru, teda skôr ako nastal výbuch. Uviedol to  bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na HBÚ Vladimír Tejbus na  hlavnom pojednávaní na OS v Prievidzi. Hlavné pojednávanie odročil  samosudca na neurčito.


16. septembra 2019 - Požiar v podzemí Bane Handlová vyvolal  otázku, čo sa malo zachrániť jeho hasením a či sa nemal zlikvidovať  uzatvorením požiariska. Tento záver znaleckého posudku zopakoval jeden z  dvoch predvolaných svedkov Pavel Vavrek na OS v Prievidzi. Za  najpodstatnejšiu príčinu tragédie s 20 obeťami Vavrek označil vypadnutie  popolčeka, čím zostali zavalené dve tretiny chodby, ďalej deformáciu  prerážky a manipuláciu s dverami na trafostanici.


20. novembra 2019 – Vypočúvaním svedkov pokračovalo na OS v  Prievidzi hlavné pojednávanie v kauze výbuchu v Bani Handlová. Predseda  Českého banského úradu Martin Štemberka vyhlásil, že na banské nešťastie  nemalo vplyv otváranie dverí trafostanice, ako to uvádza obžaloba.  Príčinami mala byť podľa neho nedostatočná likvidácia zápary a výsyp  hornín.

Zdroj: TASR

Ďalšie správy