Vyhlásiť novú súťaž na obchvat Prievidze chcú do konca marca

21.3.2024
Vyhlásiť novú súťaž na obchvat Prievidze chcú do konca marca

Slovenská správa ciest (SSC) plánuje vyhlásiť nové verejné obstarávanie  na zhotoviteľa časti obchvatu Prievidze do konca prvého štvrťroka tohto  roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Prvú súťaž na dodávateľa prác na stavbu I/64 - obchvat mesta Prievidza  II. etapa I. stavba cestári zrušili ešte koncom vlaňajšieho roka.  Vysvetlili to dôvodmi osobitného zreteľa, ktoré súviseli s podkladmi  obstarávania. SSC preto pristúpila k úprave opisu zákazky, doplnení  projektovej dokumentácie, zosúladeniu a úprave ostatných dokumentov,  ktoré sú a majú byť súčasťou súťažných podkladov.

Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej  cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. "Stavba je súčasťou  dobudovania I. etapy I. stavby a ich výstavbou vznikne základný  komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice, s konečným  cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži  zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom," skonštatovali  cestári.

Trasa obchvatovej komunikácie podľa nich vedie juhozápadným okrajom v  extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov.  Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky - z toho jedna  mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.

Náklady na realizáciu prác spoločnosť odhadla na 35.200.368,61 eura bez  DPH. Stavbu budú cestári financovať cez Operačný program Slovensko.  Lehota výstavby je v zmysle projektovej dokumentácie 32 mesiacov.

Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina  stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného  parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.

Prievidzská samospráva už skôr upozornila, že obchvat bude mať pre mesto  ten najväčší význam, keď sa dokončia obe jeho etapy. Štátna tajomníčka  Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková na sociálnej sieti po  rokovaní so zástupcami samosprávy mesta pred časom uviedla, že sa  usilujú o zabezpečenie financií na vypracovanie štúdie realizovateľnosti  prostredníctvom eurofondov v Programe Slovensko. Do jej prípravy chce  MD SR aktívne zapojiť aj samosprávu.

Ďalšie správy