Výmena dlažby pri Vtáčniku na ulici Štefana Moyzesa

26.2.2014
Výmena dlažby pri Vtáčniku na ulici Štefana Moyzesa

Už onedlho začne výmena povrchu a dlažby na pešej zóne na Ul. Štefana Moyzesa.

Na havarijný stav tejto cesty priamo v centre mesta sa dlhodobo sťažujú obyvatelia mesta a majitelia prevádzok situovaných na tejto pešej zóne. Pri rekonštrukcii môže dôjsť k čiastočným obmedzeniam na tomto vstupe na Námestie slobody.

Výmena dlažby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý projekt je momentálne vo fáze verejného obstarávania. „Predmetom obstarávania je obnova dlažby spevnených plôch na Ul. Š. Moyzesa pri obchodnom dome Vtáčnik. Stavebné práce pozostávajú z vybúrania existujúcej dlažby aj s podkladnými vrstvami, úpravy podkladu, osadenia líniových odvodňovacích žľabov a položenia betónovej dlažby. Chceme obyvateľom pripomenúť, že práce budú vykonané na frekventovanej pešej komunikácii v centre mesta Prievidza, ktorá je súčasťou pešej zóny. Z tohto dôvodu bude počas realizácie prác potrebné zabezpečiť prechodový koridor pre chodcov ako aj prístup k okolitým prevádzkam,“ opísala rekonštrukčné práce pešej zóny na Ul. Štefana Moyzesa primátorka mesta Katarína Macháčková. Súčasťou výstavby budú aj stavebné úpravy priľahlého betónového kvetináča. Finančné prostriedky na tieto práce sú vyčlenené aj v rozpočte mesta vo výške 106 000,--€ . Presná suma za uvedené dielo však vzíde až z verejného obstarávania. Predpokladaný termín začiatku realizácie obnovy Ul. Š. Moyzesa je naplánovaná na  začiatkom mesiaca máj 2014.

Na zlý stav tejto pešej zóny sa sťažovali najmä majitelia prevádzok.  „Chápem, že ide o dlhodobý problém, ale táto ulica je priamo v centre mesta. Ak prichádzajú nejakí turisti do nášho mesta, tak potom prichádzajú priamo na námestie alebo do piaristického kostola. Vypadávajúca a porozbíjaná dlažba na tejto ulici reprezentuje celú Prievidzu. Treba to opraviť,“ uviedol jeden z prevádzkarov.

Pešia zóna na ulici Štefana Mojzesa je jednou zo vstupných častí na Námestie slobody priamo v centre mesta a stále patrí medzi historické časti, ktoré si zachovali aspoň čiastočný ráz z pôvodného centra Prievidze. Počas obnovy tejto pešej zóny by mal byť zostať zachovaný celkový prechod cez Moyzesovu ulicu. Rovnako by mali zostať zachované vstupy do jednotlivých obchodov.  Práce budú prebiehať počas plnej prevádzky.

Ďalšie správy