Wilsonic Festival 2013: Už pozná dátum, miesto a spúšťa predpredaj

30.8.2013
Wilsonic Festival 2013: Už pozná dátum, miesto a spúšťa predpredaj

Wilsonic Festival 2013 sa uskutoční 7. - 8. júna 2013 v Bratislave. Konať sa bude na novom mieste v priestoroch vodného diela Čunovo konkrétne v areáli Divoká voda v Bratislave.

Ďalšie správy