Quantcast

Zimné prázdniny sa skončia 8. januára, ale otváranie škôl je podľa ministra Gröhlinga mimoriadne rizikové

4.1.2021
Zimné prázdniny sa skončia 8. januára, ale otváranie škôl je podľa ministra Gröhlinga mimoriadne rizikové

Plošné pretestovanie škôl sa presunulo na termín 22. – 24. januára 2021.

Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v tlačovej správe. Zároveň zdôraznilo, že podmienky pri otvorení škôl budú závisieť od vývoja situácie.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v uplynulých dňoch inicioval zasadnutie konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR ako aj ministra zdravotníctva, aby sa dohodli na spoločnom odporúčaní  pre nástup žiakov do škôl. Tiež zorganizoval stretnutie s primátormi 70  najväčších miest na Slovensku, zástupcami samospráv a zriaďovateľmi, aby  zistil ich pripravenosť.

Dôvod presunutia plošného testovania

Po ukončení lockdownu od 25. januára sa materské školy otvoria v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl.  Avšak rezort odporúča pre materské školy a prvý stupeň ZŠ pretestovanie  zamestnancov a rodičov. Dodal, že druhý stupeň ZŠ by mal prejsť na  prezenčnú formu vzdelávania.

ÚVZ SR v tomto prípade určí vyhláškou pretestovanie žiakov druhého  stupňa ZŠ a zamestnancov školy. Aj stredné školy by sa mohli otvoriť za  podmienky pretestovania študentov a zamestnancov podľa vyhlášky ÚVZ SR.  Preto sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10.  januára na 22. – 24. januára 2021.

Plán návratu do škôl

Materské školy pokračujú v aktuálnom režime

Ministerstvo priblížilo, že materské školy od 4. januára pokračujú v  aktuálnom režime, v ktorom môžu byť buď uzatvorené alebo otvorené iba  pre rodičov z kritickej infraštruktúry alebo tých, ktorí nemôžu  vykonávať prácu z domu. Základné a stredné školy majú naďalej do 10.  januára prázdniny. Všetky školy by mali od 11. januára pokračovať v dištančnom spôsobe výučby.

Materské školy by však mali naďalej fungovať pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Zriaďovateľom  odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako  aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov,  ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná  pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých  zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil Gröhling.

Rezort predpokladá, že od 18. januára by sa mal obnoviť vyučovací proces pre prvý stupeň ZŠ a špeciálne školy.  Odporúča však pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia budú mať  možnosť naďalej ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. Žiak  by tak mohol ostať doma až do konca lockdownu.

Ďalšie správy