Zoznámte sa s metódou 5S pre úpravu pracoviska a zvýšte svoju produktivitu

26.5.2023
Zoznámte sa s metódou 5S pre úpravu pracoviska a zvýšte svoju produktivitu

Ak patríte medzi tých, ktorí v profesionálnom živote hľadajú rôzne  možnosti progresu, tak o metóde 5S pôvodom z Japonska by ste určite mali  vedieť. Osvojiť si jej princípy sa oplatí predovšetkým manažérom a  podnikateľom, pričom viaceré z nich môžete aplikovať aj z pozície  zamestnanca a zlepšiť tak svoje pracovisko a spolu s tým aj  produktivitu. Čo sa o metóde 5S oplatí vedieť a prečo pre vás bude  prínosom?

Čo je to metóda 5S? 

Kým sa pozrieme na konkrétne body  metódy 5S, nemôžeme začať inak ako jej krátkym, no zato výstižným  predstavením. Metóda 5S je séria princípov smerujúcich k vytváraniu a  následnému udržiavaniu dobre zorganizovaného, čistého a podnetného  pracoviska. Hlavným cieľom uplatnenia týchto princípov je lepšia organizácia práce, efektívnejšie využívanie času ale aj zvyšovanie produktivity a samostatnosti zamestnancov. Na dosiahnutie toho, čo sme práve  vymenovali skrátka treba mať nejaký systém, a to bez ohľadu na to či vás  živí správa sociálnych sietí, alebo je zdrojom vašej obživy remeslo.


Z čoho pozostáva metóda 5S? 

Metóda 5S nedostala svoj názov  náhodou. Tvorí ju totiž 5 japonských slov, ktoré sú zároveň vyjadrením  základných princípov. Výsledkom ich systematického dodržiavania je  zvýšenie produktivity spolu s udržiavaním čistoty a poriadku na  pracovisku. Z čoho teda pozostáva? 

Seiri – triedenie a vyraďovanie

Každé zlepšovanie začína analýzou pracovného prostredia, pričom v tomto smere dokáže byť nápomocná aj pracovná zdravotná služba. Z neho vytrieďte všetko, čo na prácu nepotrebujete a neprináša vám žiadny úžitok. Znamená to teda, že v dielni nebude žiadne náradie pohodené len tak. V prípade stola v kancelárii to napríklad znamená dôsledné vytriedenie všetkých nepotrebných vecí.  

Seiton – vytvorte systém

Po prvotnom triedení nastupuje fáza  vytvárania systému. V rámci nej podľa princípov bezpečnosti a ergonómie  pristúpte k rozmiestňovaniu jednotlivých vecí. Myslite na to, že takto  vytvorený systém má byť jednoduché dodržiavať aj v budúcnosti. Toto je  zároveň skvelá príležitosť pre každého, kto má rád farebne odlíšené  šanóny či rôzne iné označenia. 


Seis – upratujte a čistite

Vždy po skončení úkonu musí byť vec  čistá a naspäť na svojom mieste. Každý jeden nástroj, či už je to  skrutkovač alebo hoci aj počítač, všetko musí byť na konci pracovného dňa na svojom mieste. Za tieto úkony je vhodné prenechať zodpovednosť konkrétnemu zamestnancovi. 

Seiketsu – stanovte štandard

Zaveďte zásady tzv. vizuálneho  manažmentu a jasných pracovných inštrukcií vedúcich k udržaniu  nastaveného usporiadania. Nemusí však ísť len o hmotné predmety, môžete  mať napríklad stanovené, že používate výhradne ekonomický systém Pohoda.  Zostáva dodať, že zavedené zásady sa vám podarí len vtedy, ak budú mať  vaši kolegovia či podriadení možnosť usporiadanie riadiť a byť s ním  stotožnení. 

Shitsuke – udržiavajte

V logickom slede je poslednou fázou  udržiavanie nastaveného štandardu napríklad pri upratovaní alebo  používaní nástrojov. Kľúčovou v rámci tohto princípu je disciplína a pravidelné školenia za účelom prehlbovania znalostí a  udržiavania stanoveného štandardu. Po čase je vhodné vykonať tzv. 6S  audit, vďaka ktorému zistíte, ako sa vám uvedenie tejto metódy do praxe  podarilo.


Ďalšie správy