Quantcast

ZŠ energetikov bola úspešná v projekte Ministerstva školstva SR „Modernejšia škola“ a získala 30 tisíc eur

21.7.2021
ZŠ energetikov bola úspešná v projekte Ministerstva školstva SR „Modernejšia škola“ a získala 30 tisíc eur

Základná škola energetikov bola úspešná v projekte Ministerstva školstva SR „Modernejšia škola“. 

Základná škola energetikov získala sumu 30 tisíc eur z Ministerstva školstva SR, ktoré môže použiť na rozvoj výchovno – vzdelávacej činnosti. Škola plánuje investície použiť:
- vybaviť učebňu biológie novým moderným sedením a funkčnou zónou,
- vybudovať oddychovú a čítaciu zónu v školskej knižnici,
- doplniť sedenia do oddychových zón na chodbách,
- doplniť veľké herné stoly do oddychových zón na chodbách,
- vytvoriť oddychové zóny v 11 triedach,
- doplniť nábytok do 11 tried.

Ďalšie správy