Andrej Gürtler: Životná cesta

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
-

Výstava Andrej Gürtler životná cesta

 

V roku 2019 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi dostalo do zbierok dar 122 originálov výtvarných prác rodáka z Prievidze Andreja Gürtlera s požiadavkou z diel usporiadať výstavu in memoriam. Múzeum výzvu rado prijalo, veď zachovávať pamiatky na hornú Nitru a jej obyvateľov je podstatou jeho činnosti. A na Andreja Gürtlera si v rodnom meste Prievidzi, kde vyrastal a prežil mladosť, spomína už len staršia generácia, tak vďaka muzeálnej prezentácii sa osobnosť, spätá s históriou výtvarného diania v meste priblíži rôznorodým kategóriám návštevníkov.

Výber termínu vernisáže výstavy na prievidzské hody v sobotu 15. augusta 2020 nebol samoúčelný. V tento deň sa zvykli v meste stretávať členovia Klubu rodákov hornej Nitry, prichádzajúci z celého Slovenska, čím by sa umožnilo spoznať tvorbu Andreja Gürtlera i krajanom, žijúcim v rôznych končinách. Žiaľ, súčasná situácia pandémie koronavírusu neumožnila toto stretnutie. Dokonca súčasný nárast ochorenia v prievidzskom okrese si vynútil usporiadanie vernisáže v exteriéri muzeálneho areálu a následnú prehliadku výstavy maximálne v počte desať návštevníkov. Napriek tomu súčasťou úvodného predstavenia autora a jeho diela bude uvedenie biografickej monografie s rovnakým názvom ako výstava Andrej Gürtler životná cesta, z pera jeho syna Ing. arch. Andreja Gürtlera, ktorý je zároveň aj kurátorom výstavy.

Realizácia výstavného podujatia sa uskutoční po 111 rokoch od narodenia autora. Výstavné podujatie Andrej Gürtler životná cesta oživí pamiatku prievidzského rodáka, maliara, kresliara, grafika, dizajnéra a reštaurátora. Odprezentované budú takmer všetky druhy autorovej výtvarnej činnosti okrem monumentálnych prác: úžitkový dizajn a grafika, voľná tvorba i reštaurátorské práce, ktoré budú, spoločne s výberom ďalších osobných dokumentov, doložené fotodokumentáciou. Diela autora zo zbierok múzea i zapožičané zo Slovenského centra dizajnu a od súkromných vlastníkov budú usporiadané do samostatných obsahových celkov. Reprezentačná vzorka všestrannej tvorby opätovne dostane Andreja Gürtlera (1909 - 1974) do povedomia Prievidžanov.

Odporúčané akcie