Dvanásť v kruhu

08.06.2018 - 08:00 - 09.09.2018 - 17:00
Kresba, maľba i grafika inšpirovaná rímskou striebornou misou - lanxom zo zbierok múzea (tvorba žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Koši).

Kruh ako symbol večného cyklu, kolobehu času a nekonečnosti, kde koniec je vždy začiatkom, existoval dávno pred prvými písomnými dokladmi o prítomnosti človeka na zemi. Je jedným z najčastejších znamení v prírode (Mesiac, Slnko, steblo trávy, ktorým vietor v piesku vytvára kruhové tvary) i v ľudskom diele (koleso, prsteň, opasok) a je protikladom štvorca. Odpradávna býva znázorňovaný v podobe hada požierajúceho vlastný chvost, v mnohých kultúrach mal ochrannú funkciu proti zlým duchom, bol inšpiráciou pre geometriu, astronómiu i matematické počty.

Kruh priamo súvisí i s meraním času, keď základný obeh okolo jeho obvodu znamená polovicu dňa. A práve kruh rozdelený na dvanásť častí plných mytologických odkazov, mystérií a farieb si vybrali študenti Súkromnej základnej umeleckej školy Koš/Prievidza pod vedením výtvarného pedagóga Mgr. Antona Strateného a vzájomne previazali so starovekým príbehom na kruhovom obvode vzácneho múzejného artefaktu, rímskej striebornej misy - lanx discos.

Vernisáž výstavy Dvanásť v kruhu, piateho pokračovania spolupráce Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a mladých výtvarno-umeleckých nádejí prebehne vo štvrtok 7. júna 201816. h v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi. Podujatie je prístupné do 9. septembra 2018.

Hlavné menu