Ivank Eldé - večer v galérii s autorkou Ivanou Lieskovskou

19.04.2018 - 18:00 - 19:30
Vystupuje pod umeleckým menom Ivanka Eldé. Pochádza zo Žiliny, kde sa venovala umeniu od útleho detstva. Študovala informatiku a informačný manažment.

Pôvodne technický smer štúdia neskôr nahradila štúdiom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe využíva najmä suché médiá, predovšetkým pastel. Založila Spoločnosť pastelistov Slovenska, ktorá zoskupuje umelcov, amatérov aj profesionálov, venujúcich sa pastelu. Okrem maľby a kresby sa venuje ilustrovaniu a grafike. Momentálne žije a tvorí v Prievidzi. Tiež sa angažuje v divadelnom súbore Art point teatro.
Vstup voľný.

Hlavné menu