Keramika Haronika

06.06.2018 - 17:00 - 28.06.2018 - 17:00
Výstava majstra keramikára Rastislava Haronika (galéria Regionart pri RKC v Prievidzi).

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Rastislav Haronik Vás pozývajú na vernisáž výstavy KERAMIKA HARONIKA 6. júna 2018 o 17:00 v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi (Záhradnícka 19).

Výstava potrvá do 28. júna 2018.

 

 

O autorovi:

Narodil sa v roku 1948 v Prievidzi. Pod vedením akad. maliara Ľudovíta Štrompacha na ZUŠ sa naučil základy výtvarnej abecedy. V štúdiu pokračoval na ŠUP v Bratislave, kde absolvoval odbor keramiky pod vedením akademického sochára Teodora Lugsa.

Počas štúdia navštívil SNM v Martine, čo rozhodlo o ďalšom autorovom smerovaní. Ľudové umenie a remeslo mu tak učarovalo, že sa stalo jeho životným štýlom. Takisto na neho zapôsobili výstavy umelcov v Bratislave v období pred 68. rokom. Po skončení školy pracoval rok v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ako reštaurátor keramických nálezov z archeologických vykopávok. Takto spoznával keramiku minulých storočí.

Starých keramických majstrov a ich tvorbu spoznal v ÚĽUVe.  Pracoval tam ako keramik a po návrate do rodnej Prievidze pokračoval v spolupráci ako výrobca keramiky so vzormi pre súčasné použitie v duchu ľudovej keramiky, ale aj tradičné techniky. Pre ÚĽUV pracoval 25 rokov a počas tohto obdobia mu bol udelený titul Majster ľudovej umeleckej výroby.

Vo svojej tvorbe vychádza z tradičnej keramiky, z jej farebnosti glazúr a hlín. Používa najmä plastický dekór, ako je nalepovaná retiazka a rôzne výzdobné detaily modelované ručne alebo vytláčané do foriem. Ďalšiu časť jeho tvorby predstavujú kachľové pece. Sú to repliky podľa archeologických nálezov pre historické interiéry alebo v duchu ľudového kachliarstva. V poslednej dobe sa venuje sgrafitu v keramike. Touto technikou zdobili pravnianskí hrnčiari svoje výrobky v medzivojnovom období. Na ich výzdobu využívali motívy pravnianskej výšivky, z ktorých čerpá aj autor.

www.rkcpd.sk

Hlavné menu