Kristína Bukovčáková - Jarný aspekt

Výstavy
Art point Prievidza
-

Výstava s názvom Jarný aspekt má odkazovať na predstaviteľov jarných efemeroidov, čo sú prvé svetlomilné rastliny a kvety ktoré sa objavujú hneď na začiatku jari. Rastú v lese ,skôr ako sa objavia prvé listy stromov, v ktorých tieni potom odumierajú. Celý proces je dopredu určený,

časovo obmedzený a nemenný. Akonáhle narastú listy stromov po jarnom aspekte ostanú len nepatrné stopy a svoju energiu presunú pod zem. Asociáciou k tejto téme je predstavenie prierezu autorkinej prvotnej tvorby z rokov 2014-2017 v Art galérii v Prievidzi. Je to jedinečná možnosť ako predstaviť sériu malieb v meste v ktorom vyrastala a ktoré ju formovalo.

Pre tvorbu mladej slovenskej výtvarníčky Kristíny Bukovčákovej je príznačná sviežosť jej malieb, spontánnosť a pozitívny apel. V súčasnom pretechnizovanom svete sa zaoberá predovšetkým idealizovaným vzťahom človeka k prírode. 

Kristína Bukovčáková (nar. 1991), pochádza z Prievidze, je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, neskôr absolvovala stáž na Akadémii umení v Krakove. Momentálne študuje na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. V roku 2015 sa stala jedným z troch víťazov desiateho ročníka prestížnej súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov (2. miesto za maľbu Rozmnožovanie stonkovými odrezkami). Je víťazkou súťaže Maľba roka 2016.

Odporúčané akcie