Memoria Prividiae Antiquae

12.02.2013 - 16:00 - 12.03.2013 - 17:00
Pozývame Vás na výstavu o histórii Prievidze vo svetle archívnych dokumentov, ktorú pripravil Štátny archív v Nitre - pobočka Bojnice. V rámci výstavy ponúkame vzdelávacie podujatie pre školské kolektívy.

História mesta Prievidze pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky a 630. výročia udelenia mestských výsad prostredníctvom archívnych dokumentov od začiatku 15. storočia do konca 19. storočia, uložených v Štátnom archíve v Nitre - pobočka Bojnice.

Koncepcia výstavy:
I. tematický okruh - najvýznamnejšie dokumenty z najstarších časov dejín mesta (prvá písomná zmienka, udelenie mestských výsad, ďalšie privilégiá udelené panovníkmi).

II. tematický okruh – život mesta, hodnostári magistrátu (richtári, voľba richtárov, mestská kancelária, erb mesta, pečať mesta, testamenty, pozostalosti, spory).

III. tematický okruh – spor o mestské výsady a vzbura prievidzských žien (historicky mimoriadne významné obdobie, ktorého vyústenie do uvedenej vzbury má v dejinách výnimočné miesto).

IV. tematický okruh – vystavenie fotografií, máp a pohľadníc mesta

Školským kolektívom ponúkame spolu s výstavou i vzdelávacie podujatie pozostávajúce z odborného výkladu o najstarších dejinách mesta Prievidza, odborného pracovníka štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice - Mgr. Branislava Geschwandtnera, doplneného o interaktívne hry v rozsahu 45 min. (návrh pečate, rodostromu a pod.)

Súčasťou výstavy sú i originálne exponáty prievidzského kroja i jedinečného čepca -zlatohlavu zo zbierok Rastislava Haronika z Vyšehradného.

Vhodné pre doplnenie učiva žiakov ZŠ a študentov SŠ v rámci predmetov Výchova umením, Regionálna výchova, Estetická výchova, Umenie a kultúra, Dejepis, Občianska náuka.

Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19
Výstava potrvá od 13.2.2013 do 12.3.2013
Otvorené: pondelok – piatok od 9:00 do 17:00

Vstupné: 1,- € alebo 1 kultúrny poukaz na 1 žiaka /študenta

V prípade Vášho záujmu prosíme nahlásiť organizovanú skupinu 2 - 3 dni vopred.
Kontakt: Bc. Katarína Súkeníková 046/512 18 12 e- mail: katarina.sukenikova@rkc.tsk.sk
www.rkcpd.sk

Hlavné menu