MOBILIZÁCIA

11.09.2014 - 08:00 - 21.11.2014 - 17:00
K storočnici prvej svetovej vojny.

V roku 2014 si ľudstvo pripomína jubilejné sté výročie začatia prvej svetovej vojny. Bola to jedna z najničivejších udalostí v dejinách ľudstva a tí, čo na vlastnej koži skúsili jej hrôzy, nikdy nezabudli. Dnes už nie sú medzi živými, ale pamäti ostávajú. Celý svet si ako memento pripomína zničené životy padlých či doživotne zmrzačených vojakov.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice pripravilo k spomienke na utrpenie ľudí počas prvej svetovej vojny výstavu Mobilizácia. Prostredníctvom trojrozmerných predmetov zo zbierok múzea a dokumentov z fondov archívu, dokladujúcich toto smutné obdobie dejín, pripomenie udalosti vojny i jej vplyv na región hornej Nitry, ktorý vojna priamo nezasiahla. Prezentácia zachytáva mobilizáciu, spojenú na jednej strane s euforickou predstavou víťazného ťaženia a na druhej so smútkom a strachom, zmeny predstáv bleskovej vojny na zákopovú, doloženú najčastejšie používanými zbraňami, pobyt na fronte spojený s nevyhnutnou smrťou až po koniec vojny, Slovákom sa spájajúci so vznikom Československa. Záver výstavy, venovaný pamiatkam na vojakov, dopĺňajú predmety zapožičané zo súkromných zbierok obyvateľov regiónu, za čo im múzeum ďakuje.

Hlavné menu