Moja Prievidza

04.09.2013 - 16:00 - 30.09.2013 - 17:00
Výstava z tvorby akademického maliara Imricha Vysočana - venovaná Roku výročí mesta Prievidza. Vernisáž: 4. 9. 2013 (streda) o 16:00 h.

doc. Imrich Vysočan, akademický maliar
(23. 9. 1924, Prievidza – 9. 11. 1994, Bojnice)

Na prievidzskom gymnáziu zmaturoval v roku 1944,  počas štúdií  na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave bol študentom Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Jozefa Kostku. Pôsobil ako pedagóg na VŠVU a SVŠT v Bratislave i ako slobodný umelec. Venoval sa voľnej výtvarnej tvorbe aj výtvarným realizáciám v architektúre, kresbe rozprávok pre slovenský film, karikatúre, grafickej a ilustračnej tvorbe.

Od roku 1975, kedy sa vrátil do rodného mesta Prievidza až do smrti v roku 1994, sa venoval  voľnej maľbe. Inšpiroval ho rodný kraj a jeho premeny v dôsledku urbanistických zmien, námety z rodného mesta - pozostatky starej architektúry s dominantami prievidzských kostolov. 

Docent Imrich Vysočan vytvoril desiatky obrazov o Prievidzi a s Prievidzou, ako jediný aj tri veľkorozmerné diela s námetom „Vzbura prievidzských žien z r. 1771“.

Jeho dielo patrí k trvalým  hodnotám modernej slovenskej výtvarnej kultúry 20. storočia. S tvorbou I. Vysočana sa môžeme stretnúť v galériách a múzeách v Bojniciach, Nitre, Banskej Bystrici, v súkromných zbierkach prievidzských rodákov vysťahovaných do zahraničia vo Švajčiarsku, Švédsku, Kanade, Izraeli a inde.

 

Vernisáž: 4. 9. 2013 (streda) o 16:00 h

Vstupné od 5. 9. 2013: 0,70 € dospelí; 0,40 € študenti, seniori / možnosť platiť kultúrnymi poukazmi

Hlavné menu