Múzeum dokorán 2019

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
-

Medzinárodný deň múzeí, sviatok všetkých múzejníkov, múzejného poslania i výsledkov muzeálnej práce, často ukrytých pred širokou verejnosťou, sa k vám rovnako ako po minulé roky, vracia aj v roku 2019.


Súčasťou dvojdňového maratónu aktivít je i špeciálne podujatie: 15. ročník Noci múzeí sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku!


V piatok 17. mája a v sobotu 18. mája 2019 je pre vás Múzeum dokorán.


Expozície:

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS

Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti na hornej Nitre


Výstavy:

TAJOMSTVO FILIGRÁNU

Poznanie materiálov, technológie i produktov - šperkov a odevných doplnkov z dielní prievidzských gombikárov


BONSAI 2018

Umenie milovníkov miniatúrnych stromčekov a kríkov


TVORCA NÁRODNEJ SLOBODY

K storočnici úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Faktografické údaje o živote a práci jedného z tvorcov spoločného štátu Slovákov a Čechov


Prezentácie:

PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI XIV. HRNČIARI

Pôsobenie jedného z najvýznamnejších cechov v blízkom okolí Prievidze


OŽIVENÉ REMESLÁ III. OZDOBTE SA!

Ukážka rôznych techník pri zhotovovaní ozdôb: vyrážanie ornamentov na kožu, krížikové vyšívanie, pletenie šnúrok, ozdoby z drôtu


HÁDAJME!

Zbierky múzea ukrývajú známe i nevšedné predmety zahalené tajomstvom


Špeciálne podujatie Noci múzeí:

KEĎ VYŠLI PRIEVIDŽANKY

Inscenovaná prezentácia tradičného mestského odevu žien zo zbierok múzea

18. mája 2019 o 20.00 h

Odporúčané akcie