Na vlastné oči

18.01.2019 - 08:00 - 03.03.2019 - 17:00
Sto rokov činnosti gymnázia v Prievidzi od jeho poštátnenia až po súčasnosť v dokumentoch, fotografiách, učebných pomôckach a ďalších predmetoch zo života školy.

Jednou z najvýznamnejších udalostí nasledujúcich po vzniku prvej Československej republiky bolo pre slovenský národ zoštátnenie a poslovenčenie školstva. Na vrchole pyramídy vzdelávania v okrese Prievidza to v roku 1919 prinieslo transformáciu piaristického gymnázia na Československé štátne reálne gymnázium. Jeho dnešný nástupca - Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi preto v tomto roku slávi sté výročie svojho založenia.

Oslávi ho aj v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, od 18. januára do 3. marca 2019 výstavou Na vlastné oči. Návštevníci na vlastné oči uvidia storočný vývoj edukácie a života v tejto poprednej vzdelávacej inštitúcii regiónu hornej Nitry, sprevádzaný stále rastúcim záujmom o štúdium na nej a trojnásobným sťahovaním sa za lepšími podmienkami. Okúsia ho v dobových laviciach, vyčítajú v originálnych dokumentoch, uvidia na rôznorodých učebných pomôckach, starých fotografiách a tablách.

Hlavné menu