Obrazy dávna

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
3.4.2014 - 08:00 - 12.5.2014 - 17:00

Niet snáď na Slovensku domácnosti, v ktorej by nebol šuplík plný starých fotografií, telegramov, pozdravov a pohľadníc. Každý z nich by si zaslúžil bližšie štúdium, pretože je nielen miestom plným spomienok a nepísaných pamätí rodiny, ale v značnej miere je i nositeľom informácie o špecifických prírodných danostiach a dejinách regiónu, ktorom sa jej členovia narodili, žijú, pracujú i umierajú. Podobne je to aj s pohľadnicami miest, mestečiek a dedín hornej Nitry. Ospanlivá atmosféra rakúsko-uhorskej monarchie, nálada a hrdosť prvého československého štátu, surovosť a strohosť vojnových a povojnových rokov, či materializmus a systematickosť z čias budovania socializmu, to všetko na nás pri pohľade na námestia, kostoly i obecné úrady, pánske sídla v podobe zámku, hradných zrúcanín a množstva kaštieľov, urbanizmus škôl, pôšt, divadiel, bánk, hostincov, reštaurácií a hotelov, nemocníc, požiarnych zbrojníc, športovísk a rôznych spolkových či podnikateľských komplexov, ale i železničné objekty, vodné toky a dopravné prostriedky, dnes už neexistujúce ulice alebo ľudí v dobových kostýmoch dýchne a nezvratne zmení naše chápanie prítomnosti.

Význam pohľadnice ako vizuálnej informácie neustále stúpa. Pohľadnice sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Zaujímajú sa o ne nielen zberatelia, ale aj historici. Práve ony dokážu svojou malebnosťou doplniť chýbajúce miestečka v mozaike poznávania našej minulosti. Realisticky totiž zachytávajú a obrazom dokumentujú zlomové udalosti, architektúru, človeka ako ich tvorcu, vývoj obchodu a priemyslu i zmeny vo vnútropolitickom a kultúrnom živote spoločnosti.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi výstavou Obrazy dávna spláca časť dlhu, ktorý má u svojich predkov a k úcte k životu zároveň zaväzuje svojich potomkov. Vo štvrtok 3. apríla 2014 o 16. hodine pozýva všetkých bez generačných rozdielov do svojich výstavných priestorov na Košovskej ceste 9 v Prievidzi na jej slávnostné otvorenie. Uzrieť takmer zabudnutú tvár miest, mestečiek a obcí hornej Nitry v minulosti a porovnať ju s ich dnešnou podobou má verejnosť možnosť až do 12. mája 2014.

 

Odporúčané akcie