Persona virtus - Natália Glowacka

Výstavy
Art point Prievidza
-

Obrazy predstavujú kompozície ľudských postáv s výrazne kontúrovanými líniami, symbolmi a farebnými kontrastmi. Ľudská energia je zaznamenaná v robustných dekoratívnych a figuratívnych elementoch. Ich programová nadsázka je vyjadrením sily až symbolickej mytologizácie človeka.

Primárnym záujmom autorky sú portréty, pretože podľa nej na tvári vidíte uplynulý čas, prežívanie života ale aj charakter človeka. Ako sama hovorí umenie jej dáva slobodu a je najlepším prostriedkom na vyjadrenie jej myšlienok a pocitov. Najzaujímavejšou témou pre ňu bol vždy človek, tajomné stvorenie, ktoré skrýva mnoho krásnych a temných prvkov svojej povahy.

Odporúčané akcie