Renata Vogl - cesta k sebe

Výstavy
Art point Prievidza
-

Renata Vogl (1969, Brezno) vyštudovala prekladateľstvo/tlmočníctvo, nemecký jazyk a kultúru, na UMB v Banskej Bystrici. 

Fotografii sa venuje od roku 2009. Najviac ju ovplyvnila viac ako ročná stáž v ateliéri fotografa Vladimíra Židlického v Brne. Tu  si vytvorila svoj osobitý umelecký štýl, ktorý sa pohybuje niekde na hranici medzi snom a realitou. V jej fotografických prácach  dominuje predovšetkým téma  ženského aktu a vyabstrahovanej krajiny.  

Renata Vogl hľadá spojivo medzi starým a novým, medzi modernými výdobytkami našej doby a starými, časom overenými postupmi. 

www.renatavogl.com

Odporúčané akcie