ROZKVET PODZÁMČIA

Výstavy
Hurbanovo námestie, Bojnice
8.7.2017 - 11:00 - 30.9.2017 - 15:00

Výstava  „RozKVET podzámčia“

Na výstave Rozkvet podzámčia prezentuje autor Martin Navrátil vybrané diela zo svojej sochárskej tvorby. Prostredníctvom svojich diel chce autor a organizátori výstavy priniesť námestiu a priestoru pod zámkom nový umelecký a spoločenský rozmer. V rámci výstavy prezentuje autor sériu exteriérových plastík, ktorým dominujú zväčša prírodné motívy zachytené v rôznych kontrastoch a premenách, pričom v plastikách sa súčasne odrzkadľuje autorova inovatívnosť a fantázia.

                                    O AUTOROVI

Martin Navrátil je mladý, všestranný umelec. V rámci jeho umeleckej tvorby je dominantná sochárska tvorba, okrem sochy sa venuje aj maľbe, dizajnu a umeleckej fotografii.
V roku 2006 ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval stáž na Akadémií výtvarných umení v Prahe, v ateliéri figurálneho sochárstva profesora Jana Hendrycha. Rozsah jeho tvorby je široký a rozmanitý. Východiská pre svoju tvorbu nachádza v športe, v prírode, histórii, no predovšetkým sa snaží reagovať na súčasné dianie v spoločnosti a vo svete. Remeselné ovládanie rôznych výtvarných techník mu dáva predpoklady a možnosť experimentovať v prospech hlbšej výpovede a nového výtvarného výrazu.

Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení, napr.:
* v roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award, ktorá sa uskutočnila v Olympijskom Múzeu v Barcelone v Španielsku,
* v roku 2008 Slovenský olympijský výbor ocenil jeho plastiku Skok k víťazstvu 1. miestom vo výtvarnej súťaži k olympijským hrám v Číne,
* v roku 2005 Slovenský olympijský výbor ocenil jeho sochu Krasokorčuliari  2. miestom vo výtvarnej súťaži k olympijským hrám v Taliansku.

Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch.

Odporúčané akcie