S vetrom opreteky

06.09.2012 (Celý deň) - 15.10.2012 (Celý deň)
Svet sa zmenil. Kedysi panenská krajina je dnes popretkávaná spleťou komunikačných uzlov. Ich jednotlivé nitky spájajú národy a štáty, kraje i okresy, mestá, mestečká i dediny, sídliská i domy. Diaľnice, cesty I. až III. triedy, ulice či vedľajšie cesty spolu tvoria pozemnú komunikáciu.

Svet sa zmenil a na storočie pary si už nik z nás živých nepamätá. Sotva sa kto tiež rozpomenie na dobu, keď stretnutie s motorovým dopravným prostriedkom zostalo zážitkom na celý život. Svet je dnes podobných exotických zariadení plný a my môžeme bez váhania nazvať šťastným deň, keď na nás na priechode pre chodcov žiadne z nich nezatrúbi. Civilizačný pokrok dospel do bodu, keď miesto predpotopných parných strojov trielia po hradských nemecké štvorvalcové dvojlitre, velocipédy nahradili upravené harleje a mestá dennodenne bojujú s neriešiteľným problémom statickej dopravy a parkovacích plôch. Súčasnej modernej spoločnosti vládne motorová doprava. Nečudo, že jej celková ekonomická úroveň kolíše v priamej úmere s rastom či poklesom dopytu na automobilovom trhu. Z hukotu našských motorov a vône spáleného paliva zostala už len milá spomienka. Časy, keď sme bez odozvy hromžili na susedovho čmudiaceho Pioniera, na siedmakov preháňajúcich sa po obci na otcovej tuzexovej Babette, sú nenávratne preč.
Svet sa zmenil, nemôže nám však brániť v tom, ak sa rozhodneme oživiť minulosť v pamäti a vyraziť S vetrom opreteky. Cestu k horizontu nám pomôže nájsť aj rovnomenné podujatie Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré privedie späť k životu dobu, keď sa aj u nás vyrábali kvalitné a vo svete cenené motorové vozidlá. Špeciálne tie jednostopové, motocyklové, na ktoré boli orientované Považské strojárne. O to, čo z výroby a prototypov ich vývojového oddelenia zostalo, sa v súčasnosti stará Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, ktoré vo svojich zbierkach spravuje 32 historických motocyklov, t.j. prakticky kompletný výrobný sortiment.
Trvanie výstavy od 6. septembra do 15. októbra 2012 v čase otváracích hodín múzea.

Hlavné menu