V procese

Výstavy
Galéria REGIONART pri RKC
24.5.2013 - 17:00 - 21.6.2013 - 17:00

Výstava V PROCESE prezentuje tvorbu mladých umelcov, využívajúcich v tvorbe nové médiá a umelecké formy, ktoré budú priblížené divákovi v inom uhle pohľadu. Vzniku každého diela predchádza určitá cesta. Väčšinou sa tento proces nazýva tvorba alebo proces tvorby. Je to činnosť umelca, tvorcu, smerujúca k nejakému cieľu. Výsledkom je umelecké dielo v akejkoľvek podobe alebo forme. Proces vzniku je neoddeliteľnou súčasťou diela, napriek tomu sa koncepcia výstavy "V procese" zameriava na oddelenie procesu tvorby od výsledku. Koncept výstavy vťahuje pozornosť diváka do procesu tvorby diela. Cieľ, ako výsledok procesu sa stáva nepodstatným, dielom sa stáva proces. Zameriava sa na vznik a prípravu umeleckého diela. Výstava pozostáva z fotografií, videí, objektov, artefaktov, poznámok a snaží sa čo najpútavejšou formou priblížiť vznik umeleckého diela. Na výstave môžete vidieť diela a inštalácie absolventov Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici i súčasných študentov z VŠVU Bratislava, AU v Banskej Bystrici a Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici.

V PROCESE
24. 5. 2013, piatok o 17:00 h - vernisáž výstavy intermediálnej tvorby mladých výtvarníkov
Trvanie výstavy: 24. 5. – 21. 6. 2013 - Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi

Odporúčané akcie