Z kráľovských dvorov

Výstavy
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
29.4.2013 - 08:00 - 10.5.2013 - 08:00

Priaznivcom bábok, historických odevov a stredovekých dejín Uhorska sa v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pod názvom Z kráľovských dvorov už dlhšie prihovára výstava bábok v stredovekých a renesančných odevoch. Povesťami opradený „gotický" kráľ Matej Korvín so svojou „renesančnou" manželkou Beatrix, sv. Alžbeta Uhorská (Durínska), sv. Hedviga z Anjou, a množstvo ďalších, menom neznámych postáv, im do svojich osudov a doby, ktorú reprezentujú, dovolia bližšie nahliadnuť v priebehu sprievodného podujatia pripraveného na záver výstavy.

Vďaka nemu najmä školáci prostredníctvom viacerých aktivít nazrú za oponu výstavy, aby sami prišli na to, ako pulzoval život na stredovekom kráľovskom dvore. No a aký by to bol kráľovský dvor, keby na ňom chýbala postava šaša? Tá preto nielenže návštevníkov rozveselí svojou viacnásobnou prítomnosťou medzi bábkami, ale ich spolu s lektorom tiež prevedie značnou časťou programu. Pekne po poriadku im spoločne najprv predstavia ľudské posolstvo sv. Alžbety a sv. Hedvigy, aby sa následne venovali najdôležitejšej osobnosti kráľa Mateja. Úlohy v pracovnom liste im postupne odhalia podstatné spojenie troch menovaných so Slovenskom a regiónom hornej Nitry a pomôžu pochopiť zložité spoločenské pomery na kráľovskom dvore, Slovákmi mimoriadne obľúbeného vládcu, Mateja Korvína.

Druhá polovica programu sa už celá ponesie v znamení témy, o ktorej majú vystavené bábky, hneď na prvý pohľad, najviac čo povedať. Aj podtitul výstavy prezrádza, že ňou je stredoveké - presnejšie gotické a renesančné odievanie. Práve obdobie vlády Mateja Korvína totiž vytvára ideálne pozadie na porovnávanie týchto dvoch výrazne odlišných štýlov, známych z filmových rozprávok. Matej Korvín nastupuje na uhorský trón v časoch, keď celému územiu jeho krajiny v oblasti architektúry, umenia i módy už dlhú dobu neohrozene vládne typicky stredoveká gotika a o nejakej renesancii nemá nikto ani len potuchy. Skôr ako sa nové myšlienky a trendy stihnú rozšíriť prirodzenou cestou, ich k strednému Dunaju z Talianska priváža Matejova vyvolená manželka, kráľovná Beatrix. K poznaniu rozdielov dospejú žiaci samostatným hľadaním typických znakov oboch štýloch na odevoch bábok bez toho, aby sa predtým museli vybaviť akýmikoľvek teoretickými vedomosťami. Na svoje si neprídu len dievčatá, nakoľko sa móda v danej dobe nemenej významne prejavila aj na pánskom oblečení a kráľovský dvor by sa navyše nebol zaobišiel bez po zuby ozbrojených rytierov. Bezprostredne po tejto pátracej aktivite, budú môcť žiaci získané poznatky skĺbiť s fantáziou a prakticky ich uplatniť pri kresbe vlastných návrhov dobových odevov počas záverečnej tvorivej dielne.

Sprievodné podujatie k výstave Z kráľovských dvoroch potrvá v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi od 29. apríla do 10. mája 2013 v čase otváracích hodín múzea. Protagonisti výstavy i zodpovední zamestnanci múzea sa tešia na vašu návštevu.

Dĺžka programu: 70 minút

Optimálny počet detí v skupine: do 25

Cieľová skupina: 3. - 9. ročník ZŠ, všetky ročníky SŠ

v redukovanej podobe prístupné aj menším deťom

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 € za žiaka

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred

Odporúčané akcie